13.7.1804

Afsender

J.L. Lund

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Livorno

Modtagerinfo

Udskrift: à Monsieur / Monsieur Thorvaldsen: / sculpteur danois / recommandée aux / soins de Mr. UllrichI / consul de S. M. danoise / à Livourne]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Lund sender hilsner og anmodninger fra Anna Maria Uhden og beretter, at han har udbetalt penge til Camillo Landini og en anden billedhugger på Thorvaldsens vegne. Han beder Thorvaldsen om at anbefale sig til Herman Schubart og fortæller, at han har fået et to-årigt stipendium, så han kan forblive i Rom.

Dokument

Rom d 13d Juli 1804.

Jeg benytter den gode Leilighed, at skrive Dem at par Ord, saasom jeg formoder De er i LivornoII ; jeg haaber De befinder Dem vel. I dette Øieblik har jeg været hos S. Anna MariaIII, for at spørge hende, om hun havde noget at sige Dem, hun hilser Dem, og beder ikke at glemme den Comission hun har givet Dem, at kiøbe et Stykke rød MarocinoIV til hende i Florenz: hun begriber ikke at De inte har skreven hende til, og længes meget efter et Brev fra DemV. Til LandiniVI har jeg udbetalt de 8 Piaster, De har givet mig til ham, og til den BilledhuggerVII, som boer i ZoegasVIII Hus har jeg givet imod en Quittering, 12 Piaster, som han forlangde.
Jeg beder Dem, at recomandere mig til Hr. Baron v. SchubartIX. De vil sikkert have hørt, at jeg har faaet en Pension i to AarX. Om De har et Oieblik tilovers, vær saa god, og sig mig i et par OrdXI hvorledes De lever; jeg befinder mig vel, og haaber at høre det samme fra Dem. Skal vi ikke snart see Dem i RomXII? Glem ikke

Deres L. Lund

Oversættelse af dokument

Rome, July 13th 1804

I take the opportunity to write a couple of words to you, as I presume you are in Leghorn; I hope you are well. I have just been to see Signora Anna Maria to ask her whether she had anything to say to you, she sends her regards and asks you not to forget the commission she has given to you to buy a piece of red Marocchino for her in Florence: She cannot understand that you have not written to her and misses very much a letter from you. I have paid out the 8 Piaster to Landini, which you have given me for him and to the sculptor living in Zoega’s house I have given 12 Piaster which he demanded in return for a receipt.
I beg you to recommend me to Baron v. Schubart. You will have heard that I have received a pension for two years. If you have a moment to spare, then please tell me in a couple of words how you are doing. I am well and hope to hear the same from you. Shall we see you soon in Rome? Do not forget

Your L. Lund.


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Papiret har været revet over på midten og der er hul i papirets kant, hvor et sort laksegl har været anbragt.

Arkivplacering

m1 1804, nr. 14

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Dvs. den danske konsul i Livorno J.C. Ulrich.

 2. Baron Herman Schubart havde, antagelig under deres fælles ophold i Napoli i april samme år, inviteret Thorvaldsen til at opholde sig gennem de varme sommermåneder hos sig og sin kone, Jacqueline, på deres landsted Montenero. Thorvaldsen havde nemlig længe været syg og trængte til rekreation, se evt. referenceartiklen Thorvaldsens sygdom 1803-04 herom.
  Thorvaldsen var derfor i slutningen af maj rejst til Firenze med grev Adam Gottlob Detlef Moltke, se Thorvaldsen-kronologien. Han havde tilsyneladende planlagt at ankomme til Livorno og Schubarts Montenero i løbet af juni, men forblev indtil midten af juli i Firenze, som han ikke tidligere havde besøgt. Thorvaldsen ankom således først til Montenero omkring datoen for Lunds brev.

 3. Dvs. Signora Anna Maria Uhden, Thorvaldsens mangeårige kæreste. Det vides ikke, om Thorvaldsen nåede at se hende under sit korte ophold i Rom på vejen fra Napoli til Firenze. Nåede han det ikke (eller undlod han det bevidst), havde hun ikke set ham siden afrejsen mod Napoli i midten af april samme år. Der er ikke bevaret nogle afsendte breve fra ham til hende i tidsrummet april-6.8.1804, og indholdet af både koncepter og breve denne sommer tyder på, at han ikke har ladet høre fra sig, se eksempelvis brev af 6.8.1804 og koncept af antagelig medio juli 1804. Muligvis kunne hendes bestilling af et stykke rødt gedeskind til sko, jf. nedenfor i Lunds brev, være en indikation på, at de havde set hinanden i Rom inden afrejsen mod Firenze. Men dette ønske kunne dog lige såvel være blevet afgivet inden afrejsen mod Napoli.

 4. Dvs. Marocchino, en særlig fin type gedeskind, blødt, indfarvet og en anelse rynket. Thorvaldsen hjembragte muligvis ikke det ønskede, eftersom anmodningen blev gentaget året efter gennem brev fra C.F.F. Stanley til Thorvaldsen af 7.9.1805. Heraf fremgår det, at skindet skulle bruges til sko.
  I et senere brev af 30.8.1805 beder Anna Maria Thorvaldsen om at bringe hende en “engelsk saks”.

 5. Se kommentaren til S. Anna Maria ovenfor for oplysninger om Thorvaldsens breve til hende.

 6. Thorvaldsens assistent, billedhuggeren Camillo Landini.

 7. Billedhugger, som var underbo til Georg Zöega i Palazzo Tomati, Strada Gregoriana. Er sandsynligvis identisk med den billedhugger, der omtales i brev af 30.8.1805 fra Camillo Landini til Thorvaldsen. Denne billedhugger er endnu ikke identificeret.

 8. Arkæologen mm. Georg Zoëga, der boede i Palazzo Tomati, Strada Gregoriana.

 9. Baron Herman Schubart, hos hvem Thorvaldsen opholdt fra medio juli 1804. Den 24.9.1804 forlod Thorvaldsen atter Schubart for at rejse mod Rom.
  Schubart havde gennem sine mange indflydelsesrige kontakter stor betydning for tilrejsende kunstnere i Rom i det tidlige 1800-tal, for mere herom se hans biografi og referenceartiklen om hans landsted Montenero.

 10. Lund blev tildelt kongelig rejseunderstøttelse i to år, 1804-06 og fik meddelelse om dette i brev af 19.5.1804.
  Thorvaldsen fik dog glæde af Lunds selskab i Rom helt frem til 1810 og igen fra 1816-19.

 11. Thorvaldsen besvarede Lunds brev den 6.8.1804, og havde løbende gennem sommeren forsøgt at færdiggøre et brev til ham, se referencer til de øvrige koncepter i det seneste koncept af 6.8.1804.

 12. Thorvaldsen kom ikke tilbage til Rom før ved udgangen af september 1804, se Thorvaldsen-kronologien.

Sidst opdateret 20.11.2017