Tilbage til U

J.C. Ulrich

Denne biografi er under udarbejdelse.

Ulrich blev i 1801 udnævnt til dansk konsul i Livorno, og var fra 1824 til sin død generalkonsul smst. I denne egenskab kom Ulrich i kontakt med Thorvaldsen allerede 1801 og fremefter i forbindelse med hjemsendelse af billedhuggerens værker med skib fra Livorno til Danmark. Se referenceartikel om dette emne.

Thiele I, p. 225, omtaler Ulrich som “Thorvaldsens landsmand”, og ifølge hans stamtavle, op. cit., stammede han fra Hamburg. Han beherskede dansk, som få af hans breve til Thorvaldsen vidner om, skønt de fleste af hans breve til Thorvaldsen er på fransk og italiensk. Konsulen må derfor antagelig have været holstener, dvs. dansk-tysk.

Referencer

  • Rud Bay: Sentimentalsk Reise giennem Europa til Algier 1816, in: Julius Clausen og P.Fr. Rist (ed.): Memoirer og Breve. Af Rud. Bays efterladte Papirer, Bd. I, København 1920, p. 188.
  • J.C. Ulrichs stamtavle.

Sidst opdateret 30.04.2015

J.C. Ulrich

Johann (Jean, Giovanni) Christophe (Christoforo) Ulrich 1755-1835 Dansk, tysk Konsul
Til Thorvaldsen29 dok.

Til og fra andre2 dok.
Omtalt i44 dok.