Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til U

Ludvig Uldall

Det var formodentlig ham, der efter Thorvaldsens død anonymt rettede et skarpt angreb i Ugeskrift for Læger mod J.P. Jacobsen, der havde fungeret som en af Thorvaldsens læger i hans seneste år. Uldall beskyldte Jacobsen for en mulig fatal fejlbehandling af Thorvaldsens sår på benet og for manglende kollegial hensyntagen overfor Thorvaldsens anden læge Ole Bang, se evt. artiklen om årsagen til Thorvaldsens død.
Søn af søofficeren Johan Joachim Uldall og var gift med Ole Johan Freuchens datter Marie Sophie Frederikke.

Referencer

  • L.[udvig] U.[ldall]: ‘Overlæge, Ridder Jacobsen som Thorvaldsens Læge’, in: Ugeskrift for Læger, bind X, (13.4.) 1844, p. 235-240.
  • L.[udvig] U.[ldall]: ‘Overlæge, Ridder Jacobsen som Thorvaldsens Læge. II’, in: Ugeskrift for Læger, bind X, (4.5.) 1844, p. 281-288. (At det skulle være Ludvig Uldall, der forfattede de to indlæg i Ugeskrift for Læger, er en formodning, der skyldes et gammelt notat på en af artiklerne på Thorvaldsens Museum).

Sidst opdateret 07.01.2013

Ludvig Uldall

1819-1867 Dansk Læge