No. 379 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Montenero

Afsenderinfo

Del af vandmærke langs papirets nederste kant: “[...]Y & Pickering 9[...]”

Efter 16.7. og senest 6.8.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevudkastet må være skrevet efter modtagelsen af Lunds brev af 13.7.1804, der omtaler Lunds udlæg for Thorvaldsen, dvs. tidligst 16.7.1804 pga. postgangen fra Montenero til Rom, der tog minimum et par dage, se evt. postekspeditionstider. Thorvaldsen sendte brev til Lund den 6.8.1804, hvorfor udkastet senest skal dateres til denne dato.

J.L. Lund [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Thorvaldsen beder Lund om at passe på sit værksted, takker for hans udlæg til to billedhuggere og beder ham om ikke at imødekomme flere økonomiske fordringer. Thorvaldsen fortæller, at han har modelleret en buste af Herman Schubart, A718.

Se original [Translation]

[Med sortkridt:]
Vel De være saa god og see lidt efter mit Studio at der ingen Skade skeer

[Med pen:]
Tak skal De have for den udlagte Summe, og beder Dem ikke at give mere til nogen for det første. vil De være af den Godhed og see lidt imellem efter mit værgsted, at der ikke kommer noget tilskadte[.] Jeg har modellert Hr Baron

Generel kommentar

Udkastet er et af fem bevarede denne sommer, som Thorvaldsen har forsøgt at færdiggøre, se udkast af:

Brevrækken viser med al tydelighed, hvor mange gange Thorvaldsen kunne forsøge at få et brev færdigt til afsendelse, inden det lykkedes. Se evt. referenceartiklen om Thorvaldsens tale- og skriftsprog herom.

Under brevudkastet ses skitse af en Bacchus med thyrsosstav (udkast til Bacchus, A2); t.v. og drejet 90o i fht. denne en gruppe med en siddende og to stående figurer (iflg. Dyveke Helsteds tegningsregistrant på Thorvaldsens Museum muligvis udkast til Priamos bønfalder Achilleus om Hektors lig, A492).

Verso tre løse skitser:
  • Amor giver Bacchus en sød drik (antagelig udkast til Amor og Bacchus, A408, et motiv som Thorvaldsen genoptog 1807, hvor han forærede Herman Schubart en tegning med motivet, C715, jf. Schubarts brev af 16.1.1807 og Thiele II, p. 73);
  • derunder en gruppe dansende figurer og en lyrespillende mand (antagelig udkast til Musernes dans på Helikon, A705, modellen til dette relief forærede Thorvaldsen Jacqueline Schubart på hendes fødselsdag 10.9.1804, jf. Thiele I, p. 245-246 og indirekte gennem brev af 24.9.1804 fra Herman Schubart til C.F.F. Stanley);
  • desuden en stående og en siddende figur (skitserne er samlet benævnt Bacchus og andre motiver, C50r og C50v).
Arkivplacering
C50r
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Montenero · Portrætbuster, samtidige personer · Takkebreve fra Thorvaldsen · Thorvaldsens assistenter · Thorvaldsens værksteder · Thorvaldsens værkstedspraksis · Thorvaldsens økonomi
Personer
Herman Schubart
Værker
Sidst opdateret 26.05.2015 Print