Efter 16.7. og senest 6.8.1804

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Montenero

Afsenderinfo

Del af vandmærke langs papirets nederste kant: “[...]Y & Pickering 9[...]”

Modtager

J.L. Lund

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Brevudkastet må være skrevet efter modtagelsen af Lunds brev af 13.7.1804, der omtaler Lunds udlæg for Thorvaldsen, dvs. tidligst 16.7.1804 pga. postgangen fra Montenero til Rom, der tog minimum et par dage, se evt. postekspeditionstider. Thorvaldsen sendte brev til Lund den 6.8.1804, hvorfor udkastet senest skal dateres til denne dato.

Resumé

Thorvaldsen beder Lund om at passe på sit værksted, takker for hans udlæg til to billedhuggere og beder ham om ikke at imødekomme flere økonomiske fordringer. Thorvaldsen fortæller, at han har modelleret en buste af Herman Schubart, A718.

Dokument

[Med sortkridt:]
Vel De være saa god og see lidt efter mit Studio at der ingen Skade skeer

[Med pen:]
Tak skal De have for den udlagte SummeI, og beder Dem ikke at give mere til nogen for det første. vil De være af den Godhed og see lidt imellem efter mit værgsted, at der ikke kommer noget tilskadte[.] Jeg har modellert Hr BaronII

Oversættelse af dokument

[in black chalk:]
Will you be so kind as to look a little after my studio, so that there will be no harm

[in pen:]
Thank you very much for the laid out sum, I ask you not to give out more to anybody for the time being. Will you be so kind as to look after my workshop sometimes, so that nothing will be harmed. I have modelled Count

[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Udkastet er et af fem bevarede denne sommer, som Thorvaldsen har forsøgt at færdiggøre, se udkast af:

Brevrækken viser med al tydelighed, hvor mange gange Thorvaldsen kunne forsøge at få et brev færdigt til afsendelse, inden det lykkedes. Se evt. referenceartiklen om Thorvaldsens tale- og skriftsprog herom.

Under brevudkastet ses skitse af en Bacchus med thyrsosstav (udkast til Bacchus, A2); t.v. og drejet 90o i fht. denne en gruppe med en siddende og to stående figurer (iflg. Dyveke Helsteds tegningsregistrant på Thorvaldsens Museum muligvis udkast til Priamos bønfalder Achilleus om Hektors lig, A492).

Verso tre løse skitser:

Dokumentstatus

Egenhændigt udkast

Arkivplacering

C50r

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A718 Herman Schubart, Tidligst 9.7.1804 - Senest 6.8.1804, inv.nr. A718
C50r Bacchus. Priamos bønfalder om Hektors lig (?), Ca. 1804, inv.nr. C50r

Kommentarer

  1. Se brev fra Lund af 13.7.1804, hvor Lund fortæller, at han, på Thorvaldsens opfordring, har udbetalt Camillo Landini 8 piastre og herudover, tilsyneladende uden forudgående aftale med Thorvaldsen, givet en endnu uidentificeret billedhugger 12 piastre.

  2. Under sit ophold på baron Herman Schubarts landsted Montenero sommeren 1804 udførte Thorvaldsen portrætbuster af både Herman Schubart, A718 (originalgips), A219 (marmor) og hans hustru, Jacqueline Schubart, A719 (originalgips), A220 (marmor).

Sidst opdateret 26.05.2015