Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 599 af 10246
Afsender Dato Modtager
Herman Schubart [+]

Afsendersted

Pisa

Afsenderinfo

Rødt laksegl med Herman Schubarts våbenskjold i et knap så godt aftryk. Et bedre tryk ses på brev af 3.6.1808.

16.1.1807 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsieur Alberto Thorwaldsen / Professeur al’academie des Beaux / arts a Copenhague / a / Rome

Resumé

Schubart takker for Bacchus giver Amor at drikke, C715, sendt i anledning af hans fødselsdag.

Se original

Pisa d: l6e Januari 1807

Jeg er Dem uendelig forbunden min gode Thorwaldsen for den skiønne Tegning De har tilskikket mig, og som netop ankom den 14de om Morgenen, da det var min Fødselsdag, og min gode kjære Kone just var beskjæftiget med at tage imod et Besøg af 23 Børn og en gammel blind Mand som hun havde indbudt til Frokost. Disse Børn vare alle de fattiges i Nabolauget til hvis Forældre jeg var vandt til at give Almisse. Denne Scene var saa rørende for mit Hierte, og just i samme Øyeblik kom Deres allerkjæreste Bacchus som giver Amor en sød Drik. De kan ikke troe hvormeget denne Tegning glædede mig. At ville udtrykke det, ville være et IndGreb i mit Hjertes Følelser, og jeg overlader Dem selv at gjætte Det.
Min Kone var meget vel den Dag, og hun frydede sig med alle dem som omringede hende. Hun takker hjertelig for Deres Brev som hun snart vil besvare; thi hun studerer glubsk det Italienske Sprog hvad Brevvexling angaaer. Her maae jeg afbryde, thi jeg har meget at bestille idag. Lev vel, og vær forsikret om mit oprigtige Venskab –

B[aron] Schubart

Arkivplacering
m2 1807, nr. 2
Thiele
Omtalt med meget kort citat hos Thiele II, p. 73.
Emneord
Gaver til Thorvaldsen, kunstværker · Tegninger foræret til familien Schubart · Tegninger, antik mytologi · Tegninger, malerisk gennemførte
Værker
Sidst opdateret 29.01.2015 Print