16.1.1807

Afsender

Herman Schubart

Afsendersted

Pisa

Afsenderinfo

Rødt laksegl med Herman Schubarts våbenskjold i et knap så godt aftryk. Et bedre tryk ses på brev af 3.6.1808.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsieur Alberto Thorwaldsen / Professeur al’academie des Beaux / arts a Copenhague / a / Rome

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Schubart takker for Bacchus giver Amor at drikke, C715, sendt i anledning af hans fødselsdag.

Dokument

Pisa d: l6e Januari 1807

Jeg er Dem uendelig forbunden min gode Thorwaldsen for den skiønne TegningI De har tilskikket mig, og som netop ankom den 14de om Morgenen, da det var min Fødselsdag, og min gode kjære KoneII just var beskjæftiget med at tage imod et Besøg af 23 Børn og en gammel blind Mand som hun havde indbudt til Frokost. Disse Børn vare alle de fattiges i Nabolauget til hvis Forældre jeg var vandt til at give Almisse. Denne Scene var saa rørende for mit Hierte, og just i samme Øyeblik kom Deres allerkjæreste Bacchus som giver Amor en sød DrikIII. De kan ikke troe hvormeget denne Tegning glædede mig. At ville udtrykke det, ville være et IndGreb i mit Hjertes Følelser, og jeg overlader Dem selv at gjætte Det.
Min Kone var meget vel den Dag, og hun frydede sig med alle dem som omringede hende. Hun takker hjertelig for Deres BrevIV som hun snart vil besvare; thi hun studerer glubsk det Italienske Sprog hvad Brevvexling angaaer. Her maae jeg afbryde, thi jeg har meget at bestille idag. Lev vel, og vær forsikret om mit oprigtige Venskab –

B[aron] Schubart

Arkivplacering

m2 1807, nr. 2

Thiele

Omtalt med meget kort citat hos Thiele II, p. 73.

Emneord

Værker

C715 Bacchus giver Amor at drikke, 1806-1807, inv.nr. C715

Kommentarer

  1. Dvs. Thorvaldsens tegning Bacchus giver Amor at drikke, C715, sendt fra Rom til Pisa i anledning af Schubarts fødselsdag 14.1.1807.

  2. Dvs. Jacqueline Schubart.

  3. Dvs. ovennævnte tegning, C715.

  4. Dette sandsynligvis italiensksprogede brev fra Thorvaldsen til Jacqueline Schubart kendes ikke, jf. den videre sammenhæng.
    Schubart havde i sit forrige brev af 9.1.1807 nævnt, at hans kone ville skrive til Thorvaldsen på italiensk som en øvelse. Billedhuggeren synes at være kommet hende i forkøbet.
    Se evt. Forsvundne breve.

Sidst opdateret 29.01.2015