Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1790 af 10318
Afsender Dato Modtager
Giuditta Nalli [+]

Afsendersted

Rom

24.12.1817 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Nalli kvitterer for at have modtaget 4 scudi af Thorvaldsen.

Se original

Hò ricevuto io sottos[crit]ta dall’Egregio Sig. Cavalier Torvalsen – Scudi quattro m[one]t[a], che mi paga per sua mensual Pensione accordatemi, affinchè possa continuare il mio incominciato Studio di Pittura, e sono per due Mesi di Novembre decorso, e Decembre corrente in Fede Roma li 24 Xbre 1817

Per 4 m[one]ta Giuditta Nalli


[Efterfølgende tilføjet med Thorvaldsens hånd:]
Pagato il mese di genaro e Febrajo 1818


[På hovedet i forhold til ovenstående, atter med Thorvaldsens hånd:]

Marno la[r?] Legenza[?]
gesi
le di[tt]o[?] forma
8 gesi à due scudi l’uno
[C]as[s]e[?] peer li marmi
peer le gesi 6 Busti
s 1 30
s 30
s 24
s 16
s 10
s 12

 
 
 
 
  14
Generel kommentar

Denne kvittering er p.t. det eneste kendte, der dokumenterer Thorvaldsens understøttelse af den unge maler Giuditta Nalli. Det fremgår ikke klart, hvorvidt parterne forventede, at lånet skulle tilbagebetales – noget sådant er heller ikke dokumenteret.


Det fremgår, at Thorvaldsen betalte Nalli i i alt fire måneder – de to første måneder med to scudi pr. måned og formentlig samme beløb de næste to, siden andet ikke er angivet.

Thorvaldsens værkstedsudlæg på samme papir

Omvendt i forhold til disse to kvitteringer har Thorvaldsen selv skrevet en liste over udgifter i forbindelse med sit værksted. Posterne er p.t. ikke nærmere identificerede. Thorvaldsen udførte mange portrætbuster i disse år, og det vides ikke med sikkerhed, hvilke seks buster, han henviser til her. Se Thorvaldsen-kronologien for året 1818 for en oversigt over, hvilke værker der var i arbejde i dette år. Listen kan dog meget vel være udført senere, eftersom billedhuggeren var kendt for at genbruge sine papirer, jf. referenceartiklen Arkivets historie.


På bagsiden af dette dokument ses en af Thorvaldsens tegninger, C168r.

Arkivplacering
C168v
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Indkøb af marmor · Pengeudlån og veksler · Portrætbuster, samtidige personer · Thorvaldsen som mentor for andre kunstnere · Thorvaldsens økonomi · Værkstedsregnskaber
Værker
Sidst opdateret 31.03.2017 Print