24.12.1817

Afsender

Giuditta Nalli

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Nalli kvitterer for at have modtaget 4 scudi af Thorvaldsen.

Dokument

Hò ricevuto io sottos[crit]ta dall’Egregio Sig. Cavalier Torvalsen – Scudi quattro m[one]t[a], che mi paga per sua mensual Pensione accordatemi, affinchè possa continuare il mio incominciato Studio di PitturaI, e sono per due Mesi di Novembre decorso, e Decembre corrente in Fede Roma li 24 Xbre 1817

Per 4 m[one]ta Giuditta Nalli


[Efterfølgende tilføjet med Thorvaldsens hånd:]
Pagato il mese di genaro e Febrajo 1818


[På hovedet i forhold til ovenstående, atter med Thorvaldsens hånd:]

MarnoII la[r?] Legenza[?]III
gesi
le di[tt]o[?] forma
8 gesi à due scudi l’uno
[C]as[s]e[?] peer li marmi
peer le gesi 6 BustiIV
s 1 30
s 30
s 24
s 16
s 10
s 12

 
 
 
 
  14

Generel kommentar

Denne kvittering er p.t. det eneste kendte, der dokumenterer Thorvaldsens understøttelse af den unge maler Giuditta Nalli. Det fremgår ikke klart, hvorvidt parterne forventede, at lånet skulle tilbagebetales – noget sådant er heller ikke dokumenteret.


Det fremgår, at Thorvaldsen betalte Nalli i i alt fire måneder – de to første måneder med to scudi pr. måned og formentlig samme beløb de næste to, siden andet ikke er angivet.

Thorvaldsens værkstedsudlæg på samme papir

Omvendt i forhold til disse to kvitteringer har Thorvaldsen selv skrevet en liste over udgifter i forbindelse med sit værksted. Posterne er p.t. ikke nærmere identificerede. Thorvaldsen udførte mange portrætbuster i disse år, og det vides ikke med sikkerhed, hvilke seks buster, han henviser til her. Se Thorvaldsen-kronologien for året 1818 for en oversigt over, hvilke værker der var i arbejde i dette år. Listen kan dog meget vel være udført senere, eftersom billedhuggeren var kendt for at genbruge sine papirer, jf. referenceartiklen Arkivets historie.


På bagsiden af dette dokument ses en af Thorvaldsens tegninger, C168r.

Arkivplacering

C168v

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Værker

C168r Gravmæle over Aloisia de Chaudoir, 1818, inv.nr. C168r

Kommentarer

  1. Nalli var elev af den italienske maler Gaspare Landi og blev i sin samtid en anerkendt maler. I dag er hun stort set glemt, jf. hendes biografi. Hvor hendes atelier lå, vides p.t. ikke.

  2. Dvs. Marmo.

  3. Tydningen af ordet og dets betydning er endnu ikke fastlagt. Thorvaldsens stavning kunne være meget fri, jf. referenceartiklen Thorvaldsens tale- og skriftsprog, hvilket ikke gør opgaven nemmere i dette tilfælde.

  4. Thorvaldsen udførte mange portrætbuster i disse år, og det vides ikke med sikkerhed, hvilke der hentydes til her. Se Thorvaldsen-kronologien for året 1818 for en oversigt over, hvilke værker der var i arbejde i dette år.

Sidst opdateret 31.03.2017