Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 549 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 14.6.1806 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Thorvaldsen kappes med Antonio Canova om bestillingen på en kolossalstatue af Friheden til USA.

Se original

[...]

Vor Landsmand Thorvaldsen i Rom arbeider nu paa en collossalsk Statue, forestillende Friheden, som den Americanske Regjering har overdraget ham at forfærdige. Han kappes nu med den store Canova om Forrangen, og nogle paastaae, at Forskjellen imellem begges Arbeider kun bestaaer deri, at Thorvaldsens Figurer overgaae Canovas ligefaa meget i Majestæt, som dennes overgaae Thorvaldsens i Ynde. I “der Freimüthige” fortælles den grove Usandhed, at Thorvaldsen har maatte tigge sig frem paa sin Reise fra Kjøbenhavn til Rom. Hele Verden veed, at vor Konstacademie, som han skylder saa stor en Deel af sin Udvikling, forundte ham et klækkeligt Rejsestipendium.

[...]

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i avisen Nyeste Skilderie 14.6.1806.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1806 Nyeste Skilderie 14.6.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestilling af en frihedsgudinde til USA · Bestillinger, ikke antagne og urealiserede · Rejsen til Italien 1796-1797 · Thorvaldsen og Canova · Thorvaldsens økonomi
Personer
Antonio Canova · Kunstakademiet, København · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 04.04.2017 Print