The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 549 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 14.6.1806 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Thorvaldsen competes with Antonio Canova for the commission for a colossal statue of Liberty to the USA.

See Original

[...]

Vor Landsmand Thorvaldsen i Rom arbeider nu paa en collossalsk Statue, forestillende Friheden, som den Americanske Regjering har overdraget ham at forfærdige. Han kappes nu med den store Canova om Forrangen, og nogle paastaae, at Forskjellen imellem begges Arbeider kun bestaaer deri, at Thorvaldsens Figurer overgaae Canovas ligefaa meget i Majestæt, som dennes overgaae Thorvaldsens i Ynde. I “der Freimüthige” fortælles den grove Usandhed, at Thorvaldsen har maatte tigge sig frem paa sin Reise fra Kjøbenhavn til Rom. Hele Verden veed, at vor Konstacademie, som han skylder saa stor en Deel af sin Udvikling, forundte ham et klækkeligt Rejsestipendium.

[...]

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i avisen Nyeste Skilderie 14.6.1806.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1806 Nyeste Skilderie 14.6.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Statue of Liberty for the USA · Commissions, not Accepted and Unrealized · Journey to Italy, 1796-1797 · Thorvaldsen and Canova · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Persons
Antonio Canova · Kunstakademiet, København · Bertel Thorvaldsen
Last updated 04.04.2017 Print