Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4797 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

9.5.1829 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Johan Gunder Adler [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur le Chevalier Adler Conseiller de Justice, secretaire de S.A.R. le Prince Chretien Frederic de Danemarc a Copenhague par Hambourg.

Resumé

Thorvaldsen varsler, at han nu må gøre brug af en del af de 9000 romerske scudi, som Christian (8.) Frederik har lånt af ham.

[Translation]

Rom den 9de Maj 1829

Høistæred Herr Justisraad Adler.

Jeg tager mig den friedhed at tilskrive Dem Gode Ven, for at lade Dem hvide at jeg nu maae giøre Brug af di 9000 Scudi, som H.K. Hiøhed Prinds Christian, har været saa God at bevare for mig, og som jeg den 9’ Decbr 1826 har meldet dens Opsigelse. Efter Deres Skrivelse af 17’ Martz 1827 vil jeg aldeles opfylde Deres Mening, at hvergang jeg vil hæve nogen Sum paa Huset Torlonia, giver jeg ham en Maaned iforveien Varsel, og ved udbetalingen lader jeg ham den afskrive paa Obligationen, og naar den hele paalydende Summa er betalt skal den blive Dem tilsendet forsynet med min Qvittering. –
De mange Arbeider som jeg lader forfærdige i marmor her i Rom og Cararra paa min Bekosning, giør at jeg er nødtil for at bestride samme maa indrage benevnte Summa.
Jeg beder underdanigste helsed Deres K. Hiøfader, og beder Dem at vedligeholde mig i Deres venskablige Erindring hvormed jeg forbliver med Hiøagtelse og Venskab

Deres
hengivne
A Thorvaldsen

Generel kommentar

Der kendes tre udkast til dette brev: to på samme ark og et tredje.
Se også referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

Arkivplacering
Rigsarkivet, J.G. Adlers privatarkiv, Breve fra andre
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Christian 8.s lån hos Thorvaldsen · Marmorhugning · Pengeudlån og veksler · Thorvaldsen og den danske kongemagt · Thorvaldsens hjælpsomhed · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af · Thorvaldsens økonomi
Personer
Christian 8. · Marino Torlonia
Sidst opdateret 27.02.2017 Print