Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4795 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Senest 9.5.1829 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Johan Gunder Adler [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Tredje og sidste udkast til brev af 9.5.1829.

[Translation]

Rom d. 9 Maj 1829

Høistærede Herr Justisraad Alere Adler

Jeg tager mig den Frihed at underrette tilskrive Dem gode Ven, for at lade Dem hvide jeg nu maa giøre Brug af de 9000 Scudi som H K Høihed Prinds Christian har været saa god at bevare for mig, og som jeg den 9 Decbr 1826 har meld[t] dens Opsigelse. Efter Deres Skrivelse af 17 Martz 1825 skal vel jeg ganske følge Ytringer Deres Mening at lade Herr Consul Chiaveri det hvide en Maaned iforveien hvergang jeg vel have nogen Sum, udbetalt og nødvendig nødvendigt hver gang lade den Summe som er jeg lader mig en Summe udbetale af Torlonia, afskrives den paa Opbligationen, og naar hele den paalydende Sum er betalt, skal jeg tilsende Dem den forsynet med min Quittering.

Generel kommentar

Dette er et udkast til det afsendte brev, der er kommenteret.
Se også referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 3
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Christian 8.s lån hos Thorvaldsen · Pengeudlån og veksler · Thorvaldsen og den danske kongemagt · Thorvaldsens hjælpsomhed · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af · Thorvaldsens økonomi
Personer
Luigi Chiaveri · Christian 8. · Marino Torlonia
Sidst opdateret 17.02.2017 Print