The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4795 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Senest 9.5.1829 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Johan Gunder Adler [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Tredje og sidste udkast til brev af 9.5.1829.

[Translation]

Rom d. 9 Maj 1829

Høistærede Herr Justisraad Alere Adler

Jeg tager mig den Frihed at underrette tilskrive Dem gode Ven, for at lade Dem hvide jeg nu maa giøre Brug af de 9000 Scudi som H K Høihed Prinds Christian har været saa god at bevare for mig, og som jeg den 9 Decbr 1826 har meld[t] dens Opsigelse. Efter Deres Skrivelse af 17 Martz 1825 skal vel jeg ganske følge Ytringer Deres Mening at lade Herr Consul Chiaveri det hvide en Maaned iforveien hvergang jeg vel have nogen Sum, udbetalt og nødvendig nødvendigt hver gang lade den Summe som er jeg lader mig en Summe udbetale af Torlonia, afskrives den paa Opbligationen, og naar hele den paalydende Sum er betalt, skal jeg tilsende Dem den forsynet med min Quittering.

General Comment

Dette er et udkast til det afsendte brev, der er kommenteret.
Se også referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 3
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Christian 8.'s Loan at Interest · Loans and Bills of Exchange · Thorvaldsen and Danish Kingship · Thorvaldsen's Helpfulness · Thorvaldsens Museum, Establishment of · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Persons
Luigi Chiaveri · Christian 8. · Marino Torlonia
Last updated 17.02.2017 Print