No. 4580 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Antagelig august 1828 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen bygger på Thorvaldsens kommentar til Thieles manuskript til den første Thorvaldsen biografi, jf. brev af 8.1.1829 fra F.F. Friis til Thiele. Heri står, at Jason med det gyldne skind, A822, afsendtes i august 1828. Jørgen Knudzons brev af 4.10.1828 omtaler ligeledes, at Thorvaldsen har afleveret Jason til Luigi Chiaveri, der skulle forestå forsendelsen, og underbygger dateringen til sensommeren 1828. Jason ankom til bestilleren Hope i løbet af vinteren 1828-29 (jf. Hopes brev af 3.8.1829), og må altså senest være afsendt 4.10.1828.

Thomas Hope [+]

Modtagersted

London

Modtagerinfo

Ingen udskrift, da der er tale om et udkast.

Resumé

Thorvaldsen fremsender 25 år efter kontraktens indgåelse Jason med det gyldne skind, A822. Af taknemmelighed for den oprindelige bestilling og som kompensation for den lange ventetid forærer han Hope en ny portrætbuste af Hopes ældste søn, Henry Thomas Hope, A825, samt reliefferne A genio lumen (Kunsten og lysets genius), A828, og Amor hos Anakreon. Vinteren, A827.

Se original

da molto tempo io dovea compiere il debito di averle mandata la statua del Giasone, che da molti anni fa essa generosamente mi commesse, ma i tempi calamitosi, che sopragiunsero, e le guerre, che troncarono le communicazioni mi tolsero La compiacenza di mostrarle la mia gratitudine, e la mia prontezza.

Susseguentemente io cominciai a rilevare nella statua alcuni diffetti, che prima non si scorgero, e che mi si fecero palesi di mano in mano, che avvanzai nell’arte mia. Più volte si posi le mani per correggerli, e sempre mi caddero le braccia difidando di migliorarla. Alla fine mi è avvenuto di terminare questa Statua, e mi reco ora a dover d’inviarla.

Prego la di lei bontà a volere aggradire ancora i pochi oggetti, che m’unisco cioè un ritratto di sua Famiglia, un basso rilievo rappresentante il genio fecondatore dell’invenzione, e dell’immaginazione coll’ojlio vitale dell’Idea, e un altro piccolo basso rilievo desunto da uno scherzo d’anacreonte.

Sarò fortunato, che degni tenere queste mie memorie in ricordo del mio rispetto, della mia venerazione, e delle infinite mie obbligazioni.

So, che al mondo è cosa facile donare a Persone riche, ove si spera larghezza di premio. Io la prego a non volermi tenere in questo numero. Sono ricco abbastanza, perche non mi manca il bisognevole, ma la maggiore mia richezza sarà ch’Ella mi accordi, e mi faccia provare col fatto il dolce sentimento della gratitudine ch’io per me stimo essere il più bel aqquisito dell’Uomo. Spero adunque che non vorrà defraudarmi di questo adornamento e accetterà i segni del mio buon cuore, e di quel rispetto, che mi farà essere finche vivo

devmo

Generel kommentar

Der findes en fransk oversættelse af dette brevudkast, som formentlig i indhold og form svarer til det afsendte brev. Det afsendte brev kendes ikke i dag. Korrespondancen med Hope foregik på fransk; se hertil også brevene fra Hope til Thorvaldsen af 6.4.1819 og 3.8.1829.


17.9.1917 afholdtes en auktion over Thomas Hopes samlinger og indbo, og det lykkedes museets daværende direktør Mario Krohn (1881-1922) at købe ikke blot Thorvaldsens berømmede Jason med det gyldne skind, A822, til museet, men også busterne af Hope-familiens medlemmer (Thomas Hope, A823, Louisa Hope, A824, Henry Thomas Hope, A825 og Adrian John Hope, A826) samt de to relieffer A genio lumen (Kunsten og lysets genius), A828, og Amor hos Anakreon. Vinteren, A827.
Efter 1. Verdenskrigs afslutning blev værkerne i 1920 fragtet til Danmark og opstillet i museet. For mere om auktionen, se Margrethe Floryan, op. cit., p. 62-65.

Arkivplacering
m28, nr. 129
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist Melchiorre Missirini
Thiele
Omtalt hos Thiele III, p. 341.
Andre referencer

  • Omtalt i David Bindman: ‘Thomas Hope’s Modern Sculptures: “a zealous and liberal patronage of its comtemporary professors”’, in: David Watkin and Philip Hewat-Jaboor (edit.): Thomas Hope as Regency Designer, New Haven og London 2008, p. 140.
  • Margrethe Floryan: ‘Jasons skæbne. Om Thomas Hope, hans buste og hobbies’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, København 2003, p. 43-73.
  • Else Kai Sass, Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 296-300.
Emneord
Gaver fra Thorvaldsen, kunstværker · Jason og Hopes bestilling · Portrætbuster, samtidige personer · Relieffer, allegorier · Relieffer, antik mytologi · Revolutions- og Napoleonskrigene · Statuer, antik mytologi · Thorvaldsen om sin kunst · Thorvaldsens værker, overdragelsesbreve · Thorvaldsens økonomi
Personer
Henry Thomas Hope
Værker
Sidst opdateret 12.03.2018 Print