Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Antagelig august 1828

Hermed menes med sikkerhed i hvert fald busten af Hopes ældste søn, Henry Thomas Hope, A825. Busten var, som det også fremgår af Hopes takkebrev af 3.8.1829, en overraskelse for Hope. Formentlig fordi den i 1816-17 modellerede buste af sønnen var blevet erstattet af en opdateret version. Henry Thomas Hope synes at have været på gennemrejse i Rom 1822-23, jf. Thiele III, p. 342, og må ved denne lejlighed have fået modelleret en ny buste. Det var denne nye buste af den da ca. 14-årige dreng, der blev udført i marmor og sendt til Hope som en overraskelse. På Thorvaldsens Museum findes således endnu en drengeportrætbuste i originalmodel, A266, som ikke kendes i marmor, men som antagelig er identisk med den model, Thorvaldsen udførte af Henry Thomas Hope vinteren 1816-1817, hvor drengen var omkring otte år gammel. Se hertil Sass, op. cit., vol. I, p. 296-300.

Formentlig sendte Thorvaldsen også de øvrige portrætbuster af den Hope’ske familie ved denne lejlighed og har dermed med sin formulering “un ritratto di famiglia” ment, at busterne tilsammen udgjorde et familieportræt, jf. også busterne af hhv. sønnen Adrian John Hope, A826, Thomas Hope, A823, og Hopes hustru Louisa Hope, A824.

Det vides dog ikke med fuldstændig sikkerhed, hvornår de øvrige buster af familien Hope er blevet afsendt, men efter al sandsynlighed er det sket sammen med forsendelsen af Jason og busten af Henry Thomas Hope. Hope takkede i sit svarbrev for “les bustes de quelques membres de ma famille”, altså i flertal. Se kommentaren til “bustes” i dette brev for mere herom.

Sidst opdateret 07.01.2013