Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3558 af 10246
Afsender Dato Modtager
Johan Gunder Adler [+]

Afsendersted

Sorgenfri

Afsenderinfo

Brevet har et skåret hul, der er fremkommet ved fjernelse af brevets laksegl.

16.10.1824 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Mr le Chevalier Thorwaldsen / Conseiller d’Etat de S.M. Danois / Professeur-Sculpteur etc etc. / Rome / fro 12 / Fr ital Grenze.

Tilskrift: Hvlbr Hr. Etatsraad Thorwaldsen Ridder pp.

Poststemplet: “4NOVEMBRE[XXX]” og “DANEMARCK PAR HAMBORG”

Resumé

Betaling af den halvårlige rente på 225 scudi af det lån på 9000 scudi, som Christian (8.) Frederik optog hos Thorvaldsen, jf. gældsbevis af 1.4.1821.

Se original

Sorgenfrie d. 16 Octb. 1824

Høivelbaarne Hr Etatsraad

Jeg er bleven forhindret fra at sende Dem Anviisningen paa de til 1e. Octbr. forfaldne Renter til den bestemte Termin og beder at De venligst vil undskylde denne Forseelse. Anviisningen følger herved stor 225 Scudi paa Dherr Torlonia til Hr Etatsraadens Ordre og jeg fornyer ved denne Leilighed min Begjæring om at De paa Obligationen vil antegne at Renten er betalt til 1e. Octb.

For nogle Dage siden har jeg endeligen engang faaet Brev fra Brøndsted ; han lever herligen og i Glæde i Lord Guilfords Hôtel i London, og det synes virkeligen som om det nu bliver Alvor med Udgaven af hans længe omtalte Værk. Det vil sikkert indbringe ham megen literair Berømmelse; maatte det kun ogsaa bringe ham noget i Kassen!
Prindsen og Prindsessen befinde Sig vel; de reise i Begyndelsen af næste Maaned til Augustenborg, hvor en nysfød Prindsesse skal døbes den 6 Novbr. – Admiral Snedorff er død for nogle Dage siden. –

Lev vel! Jeg anbefaler mig i Deres venskabelige Erindring som Deres

hengivne og forbundne
Adler

Generel kommentar

Se referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

Arkivplacering
m9 1824, nr. 87
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Christian 8.s lån hos Thorvaldsen · Pengeudlån og veksler · Thorvaldsen og den danske kongemagt · Thorvaldsens økonomi
Personer
P.O. Brøndsted · Caroline Amalie · Christian 8. · Giovanni Raimondo Torlonia
Sidst opdateret 11.10.2016 Print