The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3558 of 10246
Sender Date Recipient
Johan Gunder Adler [+]

Sender’s Location

Sorgenfri

Information on sender

Brevet har et skåret hul, der er fremkommet ved fjernelse af brevets laksegl.

16.10.1824 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Mr le Chevalier Thorwaldsen / Conseiller d’Etat de S.M. Danois / Professeur-Sculpteur etc etc. / Rome / fro 12 / Fr ital Grenze.

Tilskrift: Hvlbr Hr. Etatsraad Thorwaldsen Ridder pp.

Poststemplet: “4NOVEMBRE[XXX]” og “DANEMARCK PAR HAMBORG”

Abstract

Betaling af den halvårlige rente på 225 scudi af det lån på 9000 scudi, som Christian (8.) Frederik optog hos Thorvaldsen, jf. gældsbevis af 1.4.1821.

See Original

Sorgenfrie d. 16 Octb. 1824

Høivelbaarne Hr Etatsraad

Jeg er bleven forhindret fra at sende Dem Anviisningen paa de til 1e. Octbr. forfaldne Renter til den bestemte Termin og beder at De venligst vil undskylde denne Forseelse. Anviisningen følger herved stor 225 Scudi paa Dherr Torlonia til Hr Etatsraadens Ordre og jeg fornyer ved denne Leilighed min Begjæring om at De paa Obligationen vil antegne at Renten er betalt til 1e. Octb.

For nogle Dage siden har jeg endeligen engang faaet Brev fra Brøndsted ; han lever herligen og i Glæde i Lord Guilfords Hôtel i London, og det synes virkeligen som om det nu bliver Alvor med Udgaven af hans længe omtalte Værk. Det vil sikkert indbringe ham megen literair Berømmelse; maatte det kun ogsaa bringe ham noget i Kassen!
Prindsen og Prindsessen befinde Sig vel; de reise i Begyndelsen af næste Maaned til Augustenborg, hvor en nysfød Prindsesse skal døbes den 6 Novbr. – Admiral Snedorff er død for nogle Dage siden. –

Lev vel! Jeg anbefaler mig i Deres venskabelige Erindring som Deres

hengivne og forbundne
Adler

General Comment

Se referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

Archival Reference
m9 1824, nr. 87
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Christian 8.'s Loan at Interest · Loans and Bills of Exchange · Thorvaldsen and Danish Kingship · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Persons
P.O. Brøndsted · Caroline Amalie · Christian 8. · Giovanni Raimondo Torlonia
Last updated 11.10.2016 Print