The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3559 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

17.10.1824 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab [+]

Recipient’s Location

Trondhjem

Information on recipient

Tilskrift: Til ST Hr Ch. Møller Secretair ved det kongl norske Videnskabers Selskab i Trondhiem

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

[Translation]

Rom d. 17 Oct. 1824

Høistærede Hr Secretair

Jeg har med Fornøielse modtaget det mig fra det kongel. norske Videnskabers Selskab tilstillede Diplom og skulde allerede tidligere have underrettet Dem om Modtagelsen af samme, dersom ikke mellemkommende Forhindringer havde foranlediget denne Udeblivelse. Idet jeg derfor henvender denne min Skrivelse til Deres Velædelhed, beder jeg Dem, at bevidne den ærede Direction min Taksigelse. Ihvad jeg som fraværende Kunstner maatte finde Leilighed til at være det ærede Selskab til Tieneste, skal det være mig en Glæde at vise min Deeltagelse og Bistand.

Albert Thorvaldsen

Archival Reference
Universitetsbiblioteket i Trondheim, Gunnerusbiblioteket, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs arkiv, j.nr. 1824:25
Last updated 02.12.2014 Print