No. 4148 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Senest 4.2.1827 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af det afsendte brev af 4.2.1827.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Resumé

Tredje udkast til brev af 4.2.1827.

Se original [Translation]

Med stor Fornøelse Har jeg underneste modtaget Deres K.H meget ærede Skrivelse af 25 novb hvoraf jeg seer det har behaget Hans K: M at befale en Fregat til meddelhavet og i Livorno at opta endel af mine arbeeder, og skal benytte dene skøn Læleghed saa meget som muligt.
I marmor er ikke andet færdig til at afgaa en Deres Buster af Dem og Deres Gemalinde de tved Cairateer en Døbbesten som jeg vel forære tel Island, i gesp Cristus og de tolv aposler med nogle andre smaating
det giør meg udsegile undt at jeg ennu ikke har færdig den Potretstatue af Deres gemalende og har engan begynt derpaa men formedels Sydom er bleve staaende og falden samen men jeg skal med snarest begynde den egen
Jeg har medelt hr Freund den artilkel ham Deres K.H har Skerevese hans anlangende og ham vel selv svare derpaa Hr Bissen fliedeg veyse et stort Talen. De Glæder mig at Høre den fremgan de tvende unge Belledhuggere viyser, det vel hvis ikke fælle paa in god fremteed for Konstens og dens Dyrkere under Deres K. Hs beskyttelse
Hr Schmedt er for nogen tiid seden kommen fra Neapel og denne Talentfulde Mand har bragt en stor samling af tegninger som har giodt der, jeg legeledes meldet ham Deres yttrenger angaaende hans finanser som Glædede ham meget
Jeg takker Deres Kongelege Høihed underdanengs for den Godhed De har haft at holde en liden summe saa lenge, jeg har taget mig den frihed den 9e forege mane at Skereve tel Hr Justedtraad Aler desangaaende jeg vel giøre Brug af de sanne Summe den liden Capetal som jeg har forværret mig jeg vel lade stobe et Munente og lade støbe i Bronz forestrelede en Triomfvong med to Heeste for og Sæirguenden som føre den, jeg har disuden mange af andre arbeeder som jeg har udfødt i marmor paa min egen Bekosning, min samling af antikke og Moderne Konstsager formere sig daglidt saa jeg haaber isteedenfor at efterlade pengesumme at efterlade en stor samling af Konstsager

Generel kommentar

Dette er tredje udkast til brev af 4.2.1827, se kommentarerne til indholdet dér.

Se også referenceartiklerne Thorvaldsens brevskrivningsproces og Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

Arkivplacering
m28, nr. 98
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Omtalt og delvist gengivet hos Thiele III, p. 304 og 306.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til den danske kongefamilie · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Christian 8.s lån hos Thorvaldsen · Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke · Gaver fra Thorvaldsen, kunstværker · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 · Pengeudlån og veksler · Portrætbuster, samtidige personer · Portrætstatuen af Caroline Amalie · Portrætstatuer, samtidige personer · Relieffer, kristen mytologi · Statuer, antik mytologi · Statuer, kristen mytologi · Thorvaldsen og den danske kongemagt · Thorvaldsen og Island · Thorvaldsen som kunstsamler · Thorvaldsens hjælpsomhed · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af · Thorvaldsens økonomi
Personer
Johan Gunder Adler · H.W. Bissen · Caroline Amalie · Frederik 6. · Hermann Ernst Freund · Ole Jørgen Schmidt
Værker
Sidst opdateret 04.11.2016 Print