The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4148 of 10318
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Senest 4.2.1827 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af det afsendte brev af 4.2.1827.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Third draft letter dated 4.2.1827.

See Original [Translation]

Med stor Fornøelse Har jeg underneste modtaget Deres K.H meget ærede Skrivelse af 25 novb hvoraf jeg seer det har behaget Hans K: M at befale en Fregat til meddelhavet og i Livorno at opta endel af mine arbeeder, og skal benytte dene skøn Læleghed saa meget som muligt.
I marmor er ikke andet færdig til at afgaa en Deres Buster af Dem og Deres Gemalinde de tved Cairateer en Døbbesten som jeg vel forære tel Island, i gesp Cristus og de tolv aposler med nogle andre smaating
det giør meg udsegile undt at jeg ennu ikke har færdig den Potretstatue af Deres gemalende og har engan begynt derpaa men formedels Sydom er bleve staaende og falden samen men jeg skal med snarest begynde den egen
Jeg har medelt hr Freund den artilkel ham Deres K.H har Skerevese hans anlangende og ham vel selv svare derpaa Hr Bissen fliedeg veyse et stort Talen. De Glæder mig at Høre den fremgan de tvende unge Belledhuggere viyser, det vel hvis ikke fælle paa in god fremteed for Konstens og dens Dyrkere under Deres K. Hs beskyttelse
Hr Schmedt er for nogen tiid seden kommen fra Neapel og denne Talentfulde Mand har bragt en stor samling af tegninger som har giodt der, jeg legeledes meldet ham Deres yttrenger angaaende hans finanser som Glædede ham meget
Jeg takker Deres Kongelege Høihed underdanengs for den Godhed De har haft at holde en liden summe saa lenge, jeg har taget mig den frihed den 9e forege mane at Skereve tel Hr Justedtraad Aler desangaaende jeg vel giøre Brug af de sanne Summe den liden Capetal som jeg har forværret mig jeg vel lade stobe et Munente og lade støbe i Bronz forestrelede en Triomfvong med to Heeste for og Sæirguenden som føre den, jeg har disuden mange af andre arbeeder som jeg har udfødt i marmor paa min egen Bekosning, min samling af antikke og Moderne Konstsager formere sig daglidt saa jeg haaber isteedenfor at efterlade pengesumme at efterlade en stor samling af Konstsager

General Comment

This is the third draft of the letter dated 4.2.1827, see the comments on the contents there.

See also the related articles Thorvaldsen’s Letter Writing Process and Thorvaldsen’s Spoken and Written Language.

Archival Reference
m28, nr. 98
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Omtalt og delvist gengivet hos Thiele III, p. 304 og 306.
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Danish Royal Family · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Christian 8.'s Loan at Interest · Baptismal Font to Brahetrolleborg Church · Gifts from Thorvaldsen, Artworks · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1828 · Loans and Bills of Exchange · Portrait Busts, Contemporary Persons · Portrait Statue of Caroline Amalie · Portrait Statues, Contemporary Persons · Reliefs, Christian Mythology · Statues, Classical Mythology · Statues, Christian Mythology · Thorvaldsen and Danish Kingship · Thorvaldsen and Iceland · Thorvaldsen as an Art Collector · Thorvaldsen's Helpfulness · Thorvaldsens Museum, Establishment of · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Persons
Johan Gunder Adler · H.W. Bissen · Caroline Amalie · Frederik 6. · Hermann Ernst Freund · Ole Jørgen Schmidt
Works
Last updated 04.11.2016 Print