Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4147 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Senest 4.2.1827 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af det afsendte brev af 4.2.1827.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Resumé

Første og andet udkast til brev af 4.2.1827.

Se original [Translation]

Deres Kongelige Høyheds meget ærede Skrevelse af 25 Nobr har jeg underdaneste med ubeskreveleg Glæde modtaget og da deraf seer det har behaget H M. allrnaade at sende en Fregat indi Meddlhavet til Livorno for der at indskebe endel af mine Arbeder, som jeg skal benytte dene Skiønne Leilighed saa meget som muligt foruden de

Jeg skal benytte denne skiønne Lælighed saa mege som Mulig, og kan sende herfra Rom til Livorno følgende arbeider som ganske ere færdige nemlig i Marmor Deres K. H Dere K. H og Gemalindes Byster med skulder og Bryst, tvende Cariatider til Thron gemakket, en Døbefong som jeg forære til Island, af Gibs afstøbninger Christus og de 12 Apostler, det giør mig usigeligt undt at jeg ikke har ferdig ge Portrait Statuen af Deres Gemalinde, jeg havde nogen begyndt derpaa men er formedels Sygdom nu har den staaet og er bleven tør, mig jeg skal som snarest begynde den igen


[Recto:]

Med san fornøelse har jeg modtaget Deres K: Hs. meget ærede Skrivelse af 25 Novb: Hvor af jeg seer det har behaget Hans Majstedt at sende en frigat end i Meddelhavet for i Livorno at endskibe endel af mine Arbeider

Jeg Skal benytte denne skiønne leilighed saa meget som muligt, Det giør mig usegelig undt at jeg innu ikke er færdig den PortraitBysten af Hs K H med Portreitstatuen af Hendes K.H. Deres Gemalinde, jeg havde engan begyndt derpaa men formedels Syedom er bleven staaende og saaledes falden sammen, jeg skal med det første begynde den igen igan

I marmor er ikke andet færdig en de tvende Cariatider til Throngemakket Deres og Deres gemalendes Buster og en Døvestend som jeg vel forrære til Island kirke

I gibs Kristus figuren og de tolv Aposteler med nogle andre smaateng som strax kan afgaa herfra. Jeg har medelt Hr Freund den artelkele met Bret Brev ham angaaende og han vel selv svare derpaa. Hr Bisen er fledig og viser et stordt Talen i det han arbeider. Det glæder mig at høre den der opstaaer mere unge haabefulde Konsmere det vel vist ikke fælle paa en god fremTiid under Deres Kon Hes Bestyrelser

Generel kommentar

Dette er første og andet (recto) udkast til brev af 4.2.1827, se kommentarerne til indholdet dér.

Se også referenceartiklerne Thorvaldsens brevskrivningsproces og Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

Arkivplacering
m28, nr. 97
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til den danske kongefamilie · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Christian 8.s lån hos Thorvaldsen · Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke · Gaver fra Thorvaldsen, kunstværker · Gipsafstøbninger, Thorvaldsens værker · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 · Portrætbuster, samtidige personer · Portrætstatuen af Caroline Amalie · Portrætstatuer, samtidige personer · Relieffer, kristen mytologi · Statuer, antik mytologi · Statuer, kristen mytologi · Thorvaldsen og Island · Thorvaldsens værker, fragt af
Personer
H.W. Bissen · Caroline Amalie · Frederik 6. · Hermann Ernst Freund
Værker
Sidst opdateret 04.11.2016 Print