No. 4130 af 10318
Afsender Dato Modtager
Mariano Schultheiss [+]

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Svage rester af forsegling; intet synligt præg

Antagelig 25.1.1827 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår kun delvist af brevet, eftersom året ikke er angivet. Formentlig er der dog tale om 1827, som er det år, der opgives af hhv. Thiele III, p. 328, og Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 3, som tidspunktet for Thorvaldsens interesse i at købe et romersk palæ til sine samlinger, jf. også den generelle kommentar.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Sig. Cav.re Thorwaldsen –

Resumé

Schultheiss meddeler, at det palæ, Thorvaldsen har ytret interesse for, er ledigt. Han beder om en hurtig tilbagemelding, da der er mange interesserede. Der vil ikke ske mere, før Thorvaldsen har svaret.

Se original

Stimo Sig. Cavaliere

La Casa che Lei Desiderava del mio Suocero è Libera. Ci sono Molti Concorrenti, Mi dica se Lei è nell’Idea di Volerla. Io non Risolverò Niente senza la sua Risposta
25. Gennaro Il Suo Scuhteis


[På udskriftssiden ses en ubetydelig penneprøve]

Generel kommentar

Schultheiss’ besked drejer sig efter al sandsynlighed om Thorvaldens interesse i det romerske palæ Palazzo Giraud-Torlonia på Via della Conciliazione i Rom (tidligere kaldet Palazzo Castellesi), som han i 1827 overvejede at købe, jf. Thiele III, p. 328, og Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 3.

Palæet skulle indeholde alle hans samlinger af antikke genstande, mønter, andres kunst og egne værker, men som bekendt endte det hele i stedet i København. Thorvaldsen købte kort sagt ikke palæet.

Se også referenceartiklen Thorvaldsens relieffer i Palazzo Giraud-Torlonia.

Arkivplacering
gmV, nr. 107
Thiele
Sagen er omtalt hos Thiele III, p. 328
Emneord
En fri mand. Thorvaldsens forbliven i Rom · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af · Thorvaldsens økonomi
Personer
Giovanni Raimondo Torlonia
Sidst opdateret 30.03.2017 Print