No. 4130 of 10318
Sender Date Recipient
Mariano Schultheiss [+]

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Svage rester af forsegling; intet synligt præg

Antagelig 25.1.1827 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår kun delvist af brevet, eftersom året ikke er angivet. Formentlig er der dog tale om 1827, som er det år, der opgives af hhv. Thiele III, p. 328, og Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 3, som tidspunktet for Thorvaldsens interesse i at købe et romersk palæ til sine samlinger, jf. også den generelle kommentar.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Sig. Cav.re Thorwaldsen –

Abstract

Schultheiss informs Thorvaldsen that the building that Thorvaldsen has shown an interest in has become vacant. He asks for a prompt reply since many people are interested. Nothing will be done before Thorvaldsen has replied.

See Original

Stimo Sig. Cavaliere

La Casa che Lei Desiderava del mio Suocero è Libera. Ci sono Molti Concorrenti, Mi dica se Lei è nell’Idea di Volerla. Io non Risolverò Niente senza la sua Risposta
25. Gennaro Il Suo Scuhteis


[På udskriftssiden ses en ubetydelig penneprøve]

General Comment

Schultheiss’ besked drejer sig efter al sandsynlighed om Thorvaldens interesse i det romerske palæ Palazzo Giraud-Torlonia på Via della Conciliazione i Rom (tidligere kaldet Palazzo Castellesi), som han i 1827 overvejede at købe, jf. Thiele III, p. 328, og Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 3.

Palæet skulle indeholde alle hans samlinger af antikke genstande, mønter, andres kunst og egne værker, men som bekendt endte det hele i stedet i København. Thorvaldsen købte kort sagt ikke palæet.

Se også referenceartiklen Thorvaldsens relieffer i Palazzo Giraud-Torlonia.

Archival Reference
gmV, nr. 107
Thiele
Sagen er omtalt hos Thiele III, p. 328
Subjects
A Free Man. Thorvaldsen's Continuance in Rome · Thorvaldsens Museum, Establishment of · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Persons
Giovanni Raimondo Torlonia
Last updated 30.03.2017 Print