Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2582 af 10244
Afsender Dato Modtager
Brødrene Tutein [+]

Afsendersted

København

8.8.1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: S. T. Hr Etatsraad og Ridder A. Thorwaldsen

Resumé

Thorvaldsen modtager et kreditiv på 6.000 hamburger banco i forbindelse med sin afrejse fra København mod Rom.

Se original

Kiøbenhavn d: 8 August 1820

Herved have vi den Ære at tilstille Deres Høivelbyrdighed et Creditiv paa Boh 6000, sige Sex tusinde Mark Hamb: Banco hos dHr. Gebr: Schichler i Berlin og erkiende vi at have af Dem modtaget 2000 Sølv. Spec: sige Totusinde Sølv Specier og skulle vi, saasnart vi underrettes om, hvormeget paa ovennævnte Creditiv er hævet, aflægge Regnskab for de hos os deponerede 2000 Spec: til Dem selv eller hvem De dertil maatte udnævne.

Med største Høiagtelse tegne vi os

Br. Tutein

Generel kommentar

Som det fremgår, fulgte der med dette brev et såkaldt kreditiv, der var udstedt af den københavnske grosserer- og familievirksomhed Tutein. Kreditivet gav Thorvaldsen mulighed for at hæve penge hos tredjemand, dvs. det omtalte berlinske bankhus.
Kreditivet, der var en slags datidig rejsecheck, blev udstedt i forbindelse med Thorvaldsens rejse fra København til Rom, august-december 1820. Billedhuggeren forlod København kort tid efter dette brevs datering, 11.8.1820.

Arkivplacering
m6 1820, nr. 31
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Rejsedokumenter · Rejsen til Rom, august-december 1820 · Thorvaldsens økonomi
Sidst opdateret 17.02.2020 Print