Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til T

Brødrene Tutein

Brdr. Tutein var et københavnsk grosserer- og bankfirma, som blev drevet af brødrene Thierry Diederich Tutein (1751-1827) og Peter/Pierre Tutein (1752-1828).
Firmaet havde til huse i Vimmelskaftet 39.

Brødrene havde vistnok kun en enkelt gang perifer berøring med Thorvaldsen. Blandt Arkivets dokumenter fremgår det, at firmaet 8.8.1820, før Thorvaldsens afrejse fra København mod Italien, stillede et kreditiv, dvs. en slags rejsecheck, til rådighed for billedhuggeren.

Referencer

  • Anna-Sophie Tutein Langfeldt: Tuteinfamilien I-XI, efterslægtstavle, Oslo 2004, p. 9, 13A.

Sidst opdateret 19.03.2018

Brødrene Tutein

Dansk Grossererfirma
Til Thorvaldsen1 dok.