Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2583 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jens Løye [+]

Afsendersted

Nykøbing Falster

7.8.1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Jens Løye indvilger i at sejle Thorvaldsen fra Nysted til Rostock.

Se original

Imod at erholde 40rdl Schlesv. Holstensk Courant eller 32 Specier, overfører ieg, Skipper Jens Løye af Nykiøbing, førende Chalouppen Mercurius, Hr Etatsraad Thorvaldsen Ridder af flere Ordener, med Vogn og Bagage til Rostock og til dette Øiemed indfinder ieg mig den 14 d.M. i Nysted med mit Fartøi, hvor ieg fra den Dag af ligger seilklar paa nærmere Ordre til at afgaae til Rostock, uden videre Udgivt for Hr Etatsraaden. Al den Beqvemmelighed og Beredvillighed ieg kan vise min Hr Befragter skal ieg yde med største Fornøielse.

Nykiøbing den 7’ August 1820. Jens Løye
Arkivplacering
m6 1820, nr. 30
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Dyveke Helsted: ‘Thorvaldsens besøg på Lolland i 1820’, in: Lolland-Falsters historiske Samfunds årbog, Nykøbing Falster 1958, p. 15.

Emneord
Rejsen til Rom, august-december 1820
Sidst opdateret 26.04.2018 Print