Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til L

Jens Løye

Jens Løye var den skipper, der 24.8.1820 sejlede Thorvaldsen og hans rejseledsager Simon Christian Pontoppidan fra Nysted på Lolland til Rostock i Tyskland undervejs på deres rejse til Rom, august-december 1820.
Løye var på forhånd blevet indforskrevet til at stå for transporten med sin chalup / slup Mercurius, dvs. en mindre åben sejlbåd, se hans brev af 7.8.1820.

Under overfarten over Østersøen begyndte det at storme, og båden synes at have været i ret alvorlig fare for at kæntre. Thiele 1832, p. 75-76, fortæller om stormen:

I en aaben Dæksbaad gik han [i.e. Thorvaldsen] næste Dag under Seil, men strax stillede Vinden af, og, da de vare komne et Par Miil ud fra Land, blev Fartøiet liggende for Vindstille, medens Sælhundene paa Rødsands-Bankerne ved deres Skrig bebudede et forestaaende Uveir. I den bælmørke Nat tumledes nu vor Kunstner og hans Reisefælle [i.e. Pontoppidan] i Dødens Fare over de frygtelige Grunde, medens Baaden drev for Regn og Storm, alene bemandet med en eneste Søeerfaren [i.e. Løye], der snart ikke længer selv vidste, hvor de vare. Men den Sorg skulde dog Danmark ikke friste, at dets største Kunstner skulde betale sit Besøg i Fædrenelandet med Livet! I Daggrye blev den omdrivende Baad seet af et Par Lodser, der hurtigen kom de Betrængte til Hjælp, og samme Dags Aften satte Thorvaldsen Fod paa Fastlandet i Rostock.

Den romerske gud Merkur er ikke kun gud for handel, men også for de rejsende. Han er derfor udstyret med vingesko og vingehat. Navnet på Jens Løyes chalup synes at have været velvalgt i forbindelse med Thorvaldsens farefulde rejse over Østersøen – den antikdyrkende billedhugger blev reddet af Mercurius to år efter, at han fremstillet sin egen version af guden, Merkur som Argusdræber, A873.

Løye boede i Færgestræde i Nykøbing Falster og ernærede sig i sine senere år som værtshusholder, jf. Dansk Demografisk Database, op. cit.

Referencer

Sidst opdateret 20.10.2016

Jens Løye

1785 - efter 1850 Dansk Skipper, værtshusholder
Til Thorvaldsen1 dok.

Omtalt i1 dok.