The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2583 of 10246
Sender Date Recipient
Jens Løye [+]

Sender’s Location

Nykøbing Falster

7.8.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Jens Løye indvilger i at sejle Thorvaldsen fra Nysted til Rostock.

See Original

Imod at erholde 40rdl Schlesv. Holstensk Courant eller 32 Specier, overfører ieg, Skipper Jens Løye af Nykiøbing, førende Chalouppen Mercurius, Hr Etatsraad Thorvaldsen Ridder af flere Ordener, med Vogn og Bagage til Rostock og til dette Øiemed indfinder ieg mig den 14 d.M. i Nysted med mit Fartøi, hvor ieg fra den Dag af ligger seilklar paa nærmere Ordre til at afgaae til Rostock, uden videre Udgivt for Hr Etatsraaden. Al den Beqvemmelighed og Beredvillighed ieg kan vise min Hr Befragter skal ieg yde med største Fornøielse.

Nykiøbing den 7’ August 1820. Jens Løye
Archival Reference
m6 1820, nr. 30
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Dyveke Helsted: ‘Thorvaldsens besøg på Lolland i 1820’, in: Lolland-Falsters historiske Samfunds årbog, Nykøbing Falster 1958, p. 15.

Subjects
Journey to Rome, August-December 1820
Last updated 26.04.2018 Print