The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2584 of 10246
Sender Date Recipient
Brødrene Tutein [+]

Sender’s Location

København

8.8.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: S. T. Hr Etatsraad og Ridder A. Thorwaldsen

Abstract

Thorvaldsen receives a letter of credit for 6,000 Hamburger banco in connection with his journey from Copenhagen to Rome.

See Original

Kiøbenhavn d: 8 August 1820

Herved have vi den Ære at tilstille Deres Høivelbyrdighed et Creditiv paa Boh 6000, sige Sex tusinde Mark Hamb: Banco hos dHr. Gebr: Schichler i Berlin og erkiende vi at have af Dem modtaget 2000 Sølv. Spec: sige Totusinde Sølv Specier og skulle vi, saasnart vi underrettes om, hvormeget paa ovennævnte Creditiv er hævet, aflægge Regnskab for de hos os deponerede 2000 Spec: til Dem selv eller hvem De dertil maatte udnævne.

Med største Høiagtelse tegne vi os

Br. Tutein

General Comment

Som det fremgår, fulgte der med dette brev et såkaldt kreditiv, der var udstedt af den københavnske grosserer- og familievirksomhed Tutein. Kreditivet gav Thorvaldsen mulighed for at hæve penge hos tredjemand, dvs. det omtalte berlinske bankhus.
Kreditivet, der var en slags datidig rejsecheck, blev udstedt i forbindelse med Thorvaldsens rejse fra København til Rom, august-december 1820. Billedhuggeren forlod København kort tid efter dette brevs datering, 11.8.1820.

Archival Reference
m6 1820, nr. 31
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Travel Documents · Journey to Rome, August-December 1820 · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Last updated 17.02.2020 Print