Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4098 af 10246
Afsender Dato Modtager
Johan Gunder Adler [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Stort rødt laksegl med utydeligt aftryk af det danske rigsvåben omgivet af elefantordenen.
Poststemplet: DANEMARCK PAR HAMBOURG / HAMBURG / 19. [XX], samt ved ankomsten til Rom: 8 FEBRAJO

16.1.1827 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: À Monsieur / Mr. le Chevalier Thorwaldsen / Conseiller d’ Etat de S.M. Danoise / et Son Premier Sculpteur etc / Rome
Tilskrift: Høivelbaarne Herrr Etatsraad Thorwaldsen Ridder af flere Ordener.

Resumé

Anmodning om udsættelse af tilbagebetaling af det lån, som Christian (8.) Frederik optog hos Thorvaldsen, jf. gældsbevis af 1.4.1821.

Se original

Kjøbenhavn d 16 Jan 1827.

Høivelbaarne Herr Etatsraad

Høistærede Herr Ven.

Deres ærede Skrivelse af 9 Decbr har jeg modtaget d. 8 Jan. d.A. og strax bragt dens Indhold til H.K. Høiheds Kundskab. Opsigelsen kommer just ikke ganske beleiligt, da adskillige betydelige Udbetalinger, som just falde ind i Løbet af indeværende Aar, gjøre det ønskeligt at Berigtigelsen af H.K. Høiheds Gjeld til Dem havde kunnet opsættes indtil næste, eller det derpaa følgende Aar. Imidlertid har jeg med Dagsposten tilskrevet Chiaveri for efter Deres Ønske at arrangere Tilbagebetalingen igjennem Huset Torlonia Co Jeg regner derved paa, at De, saaledes som Deres Skrivelse melder, ikkun successive vil inddrage bemeldte Gjeld og beder Dem derfor, at De især i Begyndelsen – og om mueligt i hele Løbet af 1827 – vil hæve saa lidet som mueligt. De vil derved lette H.K. Høihed Opfyldelsen af Sin Forpligtelse. Siden vil det blive Prindsen mindre vanskeligt. –
H.M. Kongen har befalet Udførelsen af Hr Freunds Friese og dertil bevilget 4000 Rbdlr.
Iustitsminister Kaas er død d. 11 dennes tilligemed hans Frue; begge begraves i Morgen. Hans Plads er endnu ikke besat.
Vi vente paa Efterretning fra Dem angaaende Fuldendelsen af de af Deres Arbeider, som Fregatten Minerva skal afhente i Sommer. Det er vigtigt at erfare om Alt kan blive færdigt til Afsendelse og naar.
Deres Hilsener til DD. KK. Høiheder har jeg ikke undladt at forebringe; de gjengjeldes paa det venligste og forbindligste.
Jeg anbefaler mig i Deres vedvarende Venskab og forbliver med udmærket og oprigtig Høiagtelse,

Høivelbaarne Herr Etatsraad

Deres meget hengivne
Adler.

Generel kommentar

Se referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.
Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Arkivplacering
m12 1827, nr. 7
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Christian 8.s lån hos Thorvaldsen · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 · Pengeudlån og veksler · Thorvaldsen og den danske kongemagt · Thorvaldsens hjælpsomhed · Thorvaldsens værker, fragt af · Thorvaldsens økonomi
Personer
Caroline Amalie · Luigi Chiaveri · Christian 8. · Frederik 6. · Hermann Ernst Freund · Frederik Julius Kaas · Giovanni Raimondo Torlonia
Sidst opdateret 27.04.2015 Print