The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4098 of 10246
Sender Date Recipient
Johan Gunder Adler [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Stort rødt laksegl med utydeligt aftryk af det danske rigsvåben omgivet af elefantordenen.
Poststemplet: DANEMARCK PAR HAMBOURG / HAMBURG / 19. [XX], samt ved ankomsten til Rom: 8 FEBRAJO

16.1.1827 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: À Monsieur / Mr. le Chevalier Thorwaldsen / Conseiller d’ Etat de S.M. Danoise / et Son Premier Sculpteur etc / Rome
Tilskrift: Høivelbaarne Herrr Etatsraad Thorwaldsen Ridder af flere Ordener.

Abstract

Anmodning om udsættelse af tilbagebetaling af det lån, som Christian (8.) Frederik optog hos Thorvaldsen, jf. gældsbevis af 1.4.1821.

See Original

Kjøbenhavn d 16 Jan 1827.

Høivelbaarne Herr Etatsraad

Høistærede Herr Ven.

Deres ærede Skrivelse af 9 Decbr har jeg modtaget d. 8 Jan. d.A. og strax bragt dens Indhold til H.K. Høiheds Kundskab. Opsigelsen kommer just ikke ganske beleiligt, da adskillige betydelige Udbetalinger, som just falde ind i Løbet af indeværende Aar, gjøre det ønskeligt at Berigtigelsen af H.K. Høiheds Gjeld til Dem havde kunnet opsættes indtil næste, eller det derpaa følgende Aar. Imidlertid har jeg med Dagsposten tilskrevet Chiaveri for efter Deres Ønske at arrangere Tilbagebetalingen igjennem Huset Torlonia Co Jeg regner derved paa, at De, saaledes som Deres Skrivelse melder, ikkun successive vil inddrage bemeldte Gjeld og beder Dem derfor, at De især i Begyndelsen – og om mueligt i hele Løbet af 1827 – vil hæve saa lidet som mueligt. De vil derved lette H.K. Høihed Opfyldelsen af Sin Forpligtelse. Siden vil det blive Prindsen mindre vanskeligt. –
H.M. Kongen har befalet Udførelsen af Hr Freunds Friese og dertil bevilget 4000 Rbdlr.
Iustitsminister Kaas er død d. 11 dennes tilligemed hans Frue; begge begraves i Morgen. Hans Plads er endnu ikke besat.
Vi vente paa Efterretning fra Dem angaaende Fuldendelsen af de af Deres Arbeider, som Fregatten Minerva skal afhente i Sommer. Det er vigtigt at erfare om Alt kan blive færdigt til Afsendelse og naar.
Deres Hilsener til DD. KK. Høiheder har jeg ikke undladt at forebringe; de gjengjeldes paa det venligste og forbindligste.
Jeg anbefaler mig i Deres vedvarende Venskab og forbliver med udmærket og oprigtig Høiagtelse,

Høivelbaarne Herr Etatsraad

Deres meget hengivne
Adler.

General Comment

Se referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.
Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Archival Reference
m12 1827, nr. 7
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Christian 8.'s Loan at Interest · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1828 · Loans and Bills of Exchange · Thorvaldsen and Danish Kingship · Thorvaldsen's Helpfulness · Thorvaldsen's Works, Transportation · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Persons
Caroline Amalie · Luigi Chiaveri · Christian 8. · Frederik 6. · Hermann Ernst Freund · Frederik Julius Kaas · Giovanni Raimondo Torlonia
Last updated 27.04.2015 Print