No. 487 af 10318
Afsender Dato Modtager
Herman Schubart [+]

Afsendersted

Montenero

16.9.1805 Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Schubart håber, at Thorvaldsen er ankommet til Rom. Han omtaler den dødssyge Caspar Bartholin og beder Thorvaldsen passe på sit helbred. Han vil sende relieffet Kristi dåb, A736, til Rom snarest. Han beundrer også relieffet Minerva og Prometheus, jf. A319, som står på Montenero.
Schubart beder Thorvaldsen vente med at hæve de penge, han skylder ham.

Se original

Montenero 16 Sept. 1805

Gud give at jeg snart maatte faae gode Efterretninger om Deres Ankomst til Rom min gode Thorwaldsen. Af et Brev som jeg i Morges fik fra min Banquier i Florenz erfarede jeg at De samtligen der lykkelig vare ankomne, og jeg haaber med Posten paa Onsdag at faae noget at vide om Dem. De vil finde en meget smuk og artig Dansk Mand i Rom ved Navn Bartolin enten Død eller døende. Matthæi har faaet et Brev i Dag som melder denne sørgelige Tidende. Han er et Offer for Blodspytning, en Sygdom som hersker i Rom. For Gud Skyld bedste Thorwaldsen vær vaersom at De ikke deeler i denne ublide Skiæbne. Jeg skiælver for min Ven, thi alle tale endnu om den afskyelige Luft som hersker i Rom. I Morgen reiser jeg til Livorno i Sælskab af Johannes den Døber og Jesus Christus. Jeg haaber at bringe dem sunde og friske til Havbreeden, hvorfra jeg sender dem lige til Rom til Deres Adresse. Jeg gaaer hver Dag ind i Stuen hvor disse hellige Mænd staaer, og jeg skuer dem med sand Vellyst. Kiempen Prometheus, og hans lille Mand, næst Gudinden Minerva befinde sig meget vel. De Begynde at blive paa nogle Stæder hvide som Snee, og bliver saaledes daglig skiønnere. Hils den vakre Philosoph Lundbye. Jeg seer ham særdeles beskiæftiget med det gamle Rom, og dens ypperlige Levninger. Jeg beder Dem ogsaa at sige den gode Stanley hvor særdeles jeg skatter ham. Beed ham at skrive mig til naar Thorwaldsen ikke har Lyst eller Tiid til at fatte Pennen. Min Kone er ret rask og synger hver Dag den yndige Cantate, som hun med saa megen Smag og Siæl udtrykker at jeg er ret inderlig bevæget hver Gang hun synger den, i sær naar den meget deylige Duet bliver afsiunget. Jeg gad saa giærne vide om Stub er gaaet med til Rom eller om han er blevet tilbage i Florenz. Jeg troer næsten det sidste; thi vanskeligt nok er det at faae ham af Stedet –
Dersom De ikke strax behøver de Penge som jeg har aabnet Dem Credit for hos Hr Pappiani, ønskede [jeg] at De endnu biede et par Uger førend De afgav mit Brev og imodtog Pengene; dog om De har Dem nødig eller allerede har afgivet mit Brev, er det det samme; og i saa Fald maae De ansee det som om jeg ikke havde skrevet noget derom; thi saasnart De fremviser Brevet vil De ufortøvet kunne hæve Pengene.
Min Kone beder mig at hilse vor gode Ven Thorwaldsen, og Matthæi med Marcuri beder illigemaade at De mindes disse fortreffelige Mennesker.
Lev vel; Drik vores Sundhed i god Viin, og vær vis paa at ingen Dag gaaer forbi uden at vi tale om Thorwaldsen og drikke hans Sundhed i god Chianti Viin. Hils den eyegode Zoega og alle mine værdige Landsmænd fra

Deres oprigtige Ven

B[aron] de Schubart

Arkivplacering
m1 1805, nr. 23
Thiele
Delvis gengivet hos Thiele II, p. 37-38.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke · Relieffer, antik mytologi · Relieffer, kristen mytologi · Thorvaldsens rejser i Italien · Thorvaldsens ringe skrivelyst · Thorvaldsens værkstedspraksis · Thorvaldsens økonomi
Personer
Caspar Bartholin · Francesco Borri · Henrik Vilhelm Lundbye · Adamo Marcuori · Friedrich Matthäi · Domenico Pappiani · Jacqueline Schubart · C.F.F. Stanley · Christian Stub · Georg Zoëga
Værker
Sidst opdateret 19.08.2014 Print