No. 487 of 10318
Sender Date Recipient
Herman Schubart [+]

Sender’s Location

Montenero

16.9.1805 Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Schubart hopes that Thorvaldsen has arrived safely in Rome. He mentions the mortally ill Caspar Bartholin and asks Thorvaldsen to take care of himself. He will send the relief The Baptism of Christ, A736, to Rome as soon as possible. He also admires the relief Minerva and Prometheus, cf. A319, which is at Montenero.
Schubart asks Thorvaldsen to put off withdrawing the money he owes him.

See Original

Montenero 16 Sept. 1805

Gud give at jeg snart maatte faae gode Efterretninger om Deres Ankomst til Rom min gode Thorwaldsen. Af et Brev som jeg i Morges fik fra min Banquier i Florenz erfarede jeg at De samtligen der lykkelig vare ankomne, og jeg haaber med Posten paa Onsdag at faae noget at vide om Dem. De vil finde en meget smuk og artig Dansk Mand i Rom ved Navn Bartolin enten Død eller døende. Matthæi har faaet et Brev i Dag som melder denne sørgelige Tidende. Han er et Offer for Blodspytning, en Sygdom som hersker i Rom. For Gud Skyld bedste Thorwaldsen vær vaersom at De ikke deeler i denne ublide Skiæbne. Jeg skiælver for min Ven, thi alle tale endnu om den afskyelige Luft som hersker i Rom. I Morgen reiser jeg til Livorno i Sælskab af Johannes den Døber og Jesus Christus. Jeg haaber at bringe dem sunde og friske til Havbreeden, hvorfra jeg sender dem lige til Rom til Deres Adresse. Jeg gaaer hver Dag ind i Stuen hvor disse hellige Mænd staaer, og jeg skuer dem med sand Vellyst. Kiempen Prometheus, og hans lille Mand, næst Gudinden Minerva befinde sig meget vel. De Begynde at blive paa nogle Stæder hvide som Snee, og bliver saaledes daglig skiønnere. Hils den vakre Philosoph Lundbye. Jeg seer ham særdeles beskiæftiget med det gamle Rom, og dens ypperlige Levninger. Jeg beder Dem ogsaa at sige den gode Stanley hvor særdeles jeg skatter ham. Beed ham at skrive mig til naar Thorwaldsen ikke har Lyst eller Tiid til at fatte Pennen. Min Kone er ret rask og synger hver Dag den yndige Cantate, som hun med saa megen Smag og Siæl udtrykker at jeg er ret inderlig bevæget hver Gang hun synger den, i sær naar den meget deylige Duet bliver afsiunget. Jeg gad saa giærne vide om Stub er gaaet med til Rom eller om han er blevet tilbage i Florenz. Jeg troer næsten det sidste; thi vanskeligt nok er det at faae ham af Stedet –
Dersom De ikke strax behøver de Penge som jeg har aabnet Dem Credit for hos Hr Pappiani, ønskede [jeg] at De endnu biede et par Uger førend De afgav mit Brev og imodtog Pengene; dog om De har Dem nødig eller allerede har afgivet mit Brev, er det det samme; og i saa Fald maae De ansee det som om jeg ikke havde skrevet noget derom; thi saasnart De fremviser Brevet vil De ufortøvet kunne hæve Pengene.
Min Kone beder mig at hilse vor gode Ven Thorwaldsen, og Matthæi med Marcuri beder illigemaade at De mindes disse fortreffelige Mennesker.
Lev vel; Drik vores Sundhed i god Viin, og vær vis paa at ingen Dag gaaer forbi uden at vi tale om Thorwaldsen og drikke hans Sundhed i god Chianti Viin. Hils den eyegode Zoega og alle mine værdige Landsmænd fra

Deres oprigtige Ven

B[aron] de Schubart

Archival Reference
m1 1805, nr. 23
Thiele
Delvis gengivet hos Thiele II, p. 37-38.
Subjects
Commission for Christiansborg · Baptismal Font to Brahetrolleborg Church · Reliefs, Classical Mythology · Reliefs, Christian Mythology · Thorvaldsen's Italian Journeys · Thorvaldsen's Unwillingness to Write · Thorvaldsen's Workshop Practice · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Persons
Caspar Bartholin · Francesco Borri · Henrik Vilhelm Lundbye · Adamo Marcuori · Friedrich Matthäi · Domenico Pappiani · Jacqueline Schubart · C.F.F. Stanley · Christian Stub · Georg Zoëga
Works
Last updated 19.08.2014 Print