The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 16.9.1805

Rom var kendt for sin dårlige luft, der på italiensk blev kaldt aria cattiva.
Thiele I, p. 109 og II, p. 29 omtaler den som et problem, Thorvaldsen løste ved at forlade Rom i sommermånederne.
Man antog almindeligvis, at den usunde luft skyldtes de varme vinde fra de pontinske sumpe, som førte et højere antal malariabærende myg med sig.

Last updated 26.05.2014