The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 485 of 10246
Sender Date Recipient
Camillo Buti [+]

Sender’s Location

Rom

Antagelig medio september 1805 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af regnskabet, men da det er skrevet på bagsiden af et brevudkast stilet til Herman Schubart fra medio september 1805, må regnskabet antages at stamme fra samme periode.

C.F.F. Stanley
Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Bill from Camillo Buti to Thorvaldsen and C.F.F. Stanley.

See Original
[x]. Alberto, e Carlo
In tutto
 
Resta
 
Resta

1.56 –
4.21½
97 –
86 –
61 –
71 –
61 –
52
15 –
13 –
05 –
15 –
04 –
09 –
S 10.66½
6 – ––
4.66½
31 –
4.35½
 
General Comment

Dette regnskab findes på et stykke papir, der er revet over, så kun tallene ses.
Regnskabet mangler en underskrift, men er uden tvivl skrevet af samme hånd, som har udfærdiget to andre husholdningsregnskaber til Thorvaldsen fra antagelig februar 1804 og 22.11.1804, hvor billedhuggeren var flyttet ind i Casa Buti. Regningens ophavsmand må derfor være Camillo Buti, Thorvaldsens romerske husvært.
Regnskabet synes stilet til de nævnte Alberto og Carlo, der foruden Thorvaldsen må referere til C.F.F. Stanley, som blev kaldt Signor Carlo, og som også lejede et logi i pensionatet, Casa Buti.
Det er uvist, hvad regningen præcis dækker over, men da papiret er revet over, kunne de enkelte beløbsposter have været forklarede på det manglende stykke papir. De to danske venner og kunstnere har tilsyneladende delt nogle udgifter i forbindelse med deres bolig.
Beløbene må være i de italienske møntenheder scudi og baiocchi.


Regnskabet er skrevet på bagsiden af et halvt stykke papir, der rummer et brevudkast af medio september 1805 til Herman Schubart og en liste, der har at gøre med Theodor von der Ropps bestilling af marmorkopier af antikke buster fra omtrent samme tidspunkt.

Archival Reference
m35 I, nr. 15b
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele
Subjects
Casa Buti · Bills for Thorvaldsen · Thorvaldsen's Cohabitants in Casa Buti · Thorvaldsen's Residences · Thorvaldsen's Housekeeping
Last updated 28.09.2018 Print