The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 16.9.1805

Dvs. den danske diplomat Christian Stub.
Schubart spørger i det følgende til Stubs evt. forbliven i Firenze. Thorvaldsen svarede kort derefter, at Stub var forblevet i Firenze, se brevukastet af ultimo september 1805.

Last updated 26.05.2014