The Thorvaldsens Museum Archives

Back to S

Christian Stub

Stub færdedes i Thorvaldsen-kredsen i Rom og opholdt sig samtidig med C.F.F. Stanley ved kurbadene på øen Ischia ud for Napoli i sommeren 1804.

Han boede i perioder i 1804 og 1805 på Montenero hos Herman og Jacqueline Schubart.

Thiele I, p. 266, og II, p. 36-37, 57 forveksler Christian Stub med Gerhard Stub, en købmand i Livorno. Ud fra sammenhængen og meddelelse om hans død i brev af 8.5.1806 fra H.V. Lundbye til Thorvaldsen, kan der dog ikke være tvivl om, at den Stub, Thiele refererer til, er Christian Stub.

Stub var dansk konsulatsekretær i Algier, legationssekretær i Madrid og chargé d’affaires i Lissabon, hvor han døde 12.3.1806.

References

  • Dansk Demografisk Database, folketællingen over København 1801.
  • Emil Marquard: Danske gesandter og gesandtskabspersonale indtil 1914, København 1952, p. 312, 358, 445-446.
  • Alexander Rasmussen og Øjvind Andreasen (ed.): Frederik Münter. Et Mindeskrift, VI, København 1944, p. 21.
  • V. Richter: 100 Aars Dødsfald (1791-1890), København 1905 (1976), p. 1066.

Last updated 25.02.2014

Christian Stub

Christian Johan Henrik Stub Ca. 1774-1806 Danish Diplomat
Amanuensis for Thorvaldsen2 Doc.
Mentioned in14 Doc.