The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 16.9.1805

Dvs. formentlig et forarbejde til, eller en første udgave af Thorvaldsens relief Minerva og Prometheus, jf. A719.
Dette relief indgik senere i den serie af fire relieffer, som Thorvaldsen blev bedt om at udføre til Christiansborg Slots facade, se referenceartiklen herom.
Thorvaldsen havde dog ikke modtaget denne bestilling endnu, den indløb først med C.F. Hansens brev af 31.12.1806. Før det havde billedhuggeren kun hørt, at Hansen ville bestille fire kolossalstatuer til facaden, ikke relieffer, se Schubarts brev af 28.12.1804.
Det må altså formodes, at Thorvaldsen i 1805 under sit ophold på Montenero udførte relieffet Minerva og Prometheus af egen drift og uden tanke på den senere Christiansborg-bestilling.

Last updated 26.05.2014