Commission for Christiansborg

  • Under udarbejdelse, arkivet.thorvaldsensmuseum.dk, 0000
  • DENNE ARTIKEL ER UNDER UDARBEJDELSE

    Det var arkitekten C.F. Hansen, der fik til opgave at bygge det andet Christiansborg i tidens nyklassicistiske stil, efter at det første Christiansborg var brændt i 1794. Byggeriet af det andet Christiansborg stod på i perioden 1803-1828, og Thorvaldsen skabte flere kunstværker til slottet. I 1884 brændte også dette Christiansborg.

C.F. Hansen: Christiansborg Slot, København, Det Kongelige Bibliotek
C.F. Hansen, Christiansborg Slot, København, fotografi, u.å., Det Kongelige Bibliotek.

C.F. Hansen, Christiansborg Slot, Kongens Etage, inv.nr. 9343 c, Danmarks Kunstbibliotek, Arkitekturtegninger
C.F. Hansen, Christiansborg Slot, Kongens Etage, inv.nr. 9343 c, Danmarks Kunstbibliotek, Arkitekturtegninger.


Hovedfacaden

C.F. Hansens tegninger

C.F. Hansen: Prospekt af Christiansborg Slots facade mod Slotspladsen med dekorative figurgrupper, Christiansborg Slotsforvaltning
C.F. Hansen, Prospekt af Christiansborg Slots facade mod Slotspladsen med Thorvaldsens figurgrupper, Christiansborg Slotsforvaltning

C.F. Hansen: Hovedfacaden, Christiansborg Slot
C.F. Hansen, Christiansborg Slot, hovedfacaden, inv.nr. K.S.73c, Danmarks Kunstbibliotek, Arkitekturtegninger.

C.F. Hansen, Opstalt af udsnit af Christiansborgs facade og øverst en ½ alen i 1:1
Opstalt af udsnit af Christiansborgs facade
Øverst indtegnet en ½ alen i 1:1


Thorvaldsens relief til frontonen

Jupiter, Minerva og Nemesis
Bertel Thorvaldsen, Jupiter, Minerva, Nemesis, Havet og Jorden brændt ler, udført af Gotthelf Borup 1847, relief i trekantgavlen på Christiansborg Slot, ødelagt ved slottets brand 1884, originalmodel, A316.


Thorvaldsens fire runde relieffer

Allegorier på Styrke, Sundhed, Retfærdighed og Klogskab

Allegori på Styrke: Herkules og Hebe
Bertel Thorvaldsen
Herkules modtager udødelighedens drik af Hebe
Marmor
1810
Christiansborg Slot
Opsat 1825
Originalmodel A317
Nuværende placering: Kongeporten
Allegori på Sundhed: Hygieia og Æskulap
Bertel Thorvaldsen
Hygieia giver Æskulaps slange næring
Marmor
1810
Christiansborg Slot
Opsat 1825
Originalmodel A318
Nuværende placering: Kongeporten
Allegori på Retfærdighed: Nemesis og Jupiter
Bertel Thorvaldsen
Nemesis oplæser menneskenes gerninger for Jupiter
Marmor
1810
Christiansborg Slot
Opsat 1825
Originalmodel A320
Nuværende placering: Kongeporten
Allegori på Klogskab: Minerva og Prometheus
Bertel Thorvaldsen
Minerva giver det af Prometheus skabte menneske sjæl
Marmor
1810
Christiansborg Slot
Opsat 1825
Originalmodel A319
Nuværende placering: Kongeporten


Thorvaldsens fire kolossale statuer

Personificeringer af Styrke, Sundhed, Retfærdighed og Klogskab

Personificering af
Styrke: Herkules
Bertel Thorvaldsen
Herkules
Bronze
1843
Christiansborg Slot
Originalmodeller A14, A15, A16
Nuværende placering: Prins Jørgens Gård
Personificering af
Sundhed: Æskulap
Bertel Thorvaldsen
Æskulap
Bronze
1843
Christiansborg Slot
Originalmodeller A21, A20
Modelleret i kolossalstørrelse af H.W. Bissen
Nuværende placering: Prins Jørgens Gård
Personificering af
Retfærdighed: Nemesis
Bertel Thorvaldsen
Nemesis
Bronze
Christiansborg Slot
Originalmodeller A19, A19a
Modelleret i kolossalstørrelse af H.W. Bissen
Nuværende placering: Prins Jørgens Gård
Personificering af
Klogskab: Minerva
Bertel Thorvaldsen
Minerva
Bronze
Christiansborg Slot
Originalmodeller A17, A18
Modelleret i kolossalstørrelse af H.W. Bissen
Nuværende placering: Prins Jørgens Gård


Tronsalen

C.F. Hansens tegning

C.F. Hansen: Tronsalen, Christiansborg Slot
C.F. Hansen: Frederik 6.s trone, Tronsalen, Christiansborg Slot.


Thorvaldsens karyatider

To karyatider af hvid marmor bar baldakinen over tronen.

Karyatide
Bertel Thorvaldsen
Karyatide
Marmor
1828
Christiansborg Slot
Originalmodel A55
Gik til grunde ved slottets brand 1884
Karyatide
Bertel Thorvaldsen
Karyatide
Marmor
1828
Christiansborg Slot
Originalmodel A56
Gik til grunde ved slottets brand 1884


Mellemværelset, kaldet Thorvaldsens Gemak

C.F. Hansens tegning

C.F. Hansens tegninger til de to værelser, der lå ved hver sin ende af Riddersalen, blev approberet af Frederik 6. den 4.8.1832. Det østlige kaldtes “Mellemværelset” fordi det forbandt Riddersalen med Drabantsalen, senere hen blev det til “Thorvaldsens Gemak”, jf. Weilbach, op. cit.

Interiør på Christiansborg med forslag til anbringelse af Thorvaldsens Alexanderfrise
C.F. Hansen, Interiør på Christiansborg med forslag til anbringelse af Thorvaldsens Alexanderfrise, 1832, D918.


Thorvaldsens Alexanderfrise

Bertel Thorvaldsen, Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, 1818-1834, A831, A832, A833, A834, A835, A836, A837, A838, A839, A840, A841, A842, A843, A844, A845, A846, A847, A848, A849 og A850.

Alexanderfrisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884; den blev restaureret på bekostning af brygger Carl Jacobsen og genopsat i Alexandersalen i det nuværende Christiansborg Slot.


Fire ikke-realiserede skulpturer af Thorvaldsen


Riddersalen

C.F. Hansens tegning

C.F. Hansens tegninger til Riddersalen på Christiansborg Slot blev forelagt Slotsbygningskommissionen i maj 1831 og approberet af Frederik 6. den 4.6.1831, jf. Weilbach, op. cit.

Interiør på Christiansborg med forslag til anbringelse af Thorvaldsens Alexanderfrise
C.F. Hansen, Riddersalen på Christiansborg med forslag til anbringelse af en frise, 1832, D919.


H.W. Bissens Ceres og Bacchus-frise

H.W. Bissen, Ceres og Bacchus-frisen, 1835-1841, Riddersalen, Christiansborg Slot.


Spisegemakket

“Spisegemakket var dekoreret i pompejansk Stil; Væggen var inddelt i sels ‘Panneaux’, hvori var malet Aarstiderne samt dagen og Natten efter Thorvaldsens Basrelieffer”, jf. Weilbach, op. cit.

References

  • Frederik Weilbach: ‘C.F. Hansens Christiansborg, af Slotsbygningskommissionens Papirer’, Fra Arkiv og Museum, serie 2, bind 2, hefte 2-3, København, 1935, p. 125.

Last updated 31.08.2019