Tilbage til L

Henrik Vilhelm Lundbye

Lundbye var en af Thorvaldsens ungdomsvenner og tilhørte kredsen omkring Kamma og Knud Lyne Rahbek, bl.a. som medlem af Borups Selskab i København, jf. selskabets medlemsprotokol, op. cit.

I 1794 skrev Lundbye teksten til et mindeblad, hvortil Thorvaldsen tegnede motivet, jf. E2297. Han omgikkes siden Thorvaldsen i Rom og under Thorvaldsens ophold i Danmark 1819-20.

Han kendte også Thorvaldsens ven, arkitekten C.F.F. Stanley vældig godt og skrev en gravtale ved Stanleys begravelse 20.11.1805.

Lundbye var konsulatssekretær og chargé d’affaires 1804-10 i Tunis, men fik i 1805 af helbredsmæssige årsager tilladelse til at opholde sig i Italien (jf. skrivelse af 16.11.1805 fra den afrikanske konsulatdirektion) til sommeren 1806.
Den 19.4.1806 skrev han en art afskedshilsen i Thorvaldsens stambog, N213, antagelig i anledning af sin forestående rejse.

På sin vej tilbage fra Tunis opholdt han sig i Rom og Italien igen omkring 1811-12.

Han virkede også som skribent og oversatte forskelligt. Herman Schubart karakteriserer ham i et brev til Nicolai Abildgaard af 23.5.1806 som ”...en af Danmarks fortiente Belletrister [i.e. prosaforfattere] og Poeter, som formodentlig af Vanvare blev skikket som Konsulents-Sekretair”.
Schubart skriver dog også om ham til Thorvaldsen i en lidt mindre formel anledning 15.8.1806:
“Skade at den gode Mand hverken føler Naturens Skiønheder, eller det sælskabelige Livs Glæder. Vi kand neppe faae ham til at gaae ud af hans Stue, hvor han synes at være fængslet til hans Skriver Pult, og det for at læse, og at slenge paa Papiiret de tørreste, og kjedeligste Sager som man kand tænke sig.”

Lundbyes stambog er bevaret på Det Kongelige Bibliotek.

Han var farbror til maleren J.T. Lundbye (1818-1848).

Referencer

  • Arkivalier fra Borups Selskab, Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 769r, fol. (medlemsprotokollen har nr. NKS 769, r18, 2º)
  • Emil Marquard: Danske gesandter og gesandtskabspersonale indtil 1914, København 1952, p. 457.
  • Thiele II, p. 57, 203-204.

Sidst opdateret 28.08.2014

Henrik Vilhelm Lundbye

1772-1830 Dansk Diplomat og forfatter
Til Thorvaldsen5 dok.

Til og fra andre1 dok.
Omtalt i9 dok.