The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 356 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Napoli

Information on sender

Det røde laksegl, der oprindeligt har lukket papiret om sig selv som en kuvert, er klippet af og har desuden efterladt hul i papiret antagelig ved åbningen af brevet.

24.4.1804 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Fonden ad usus publicos [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift (med anden hånd):
Til / Den høikongelige Direction for Fonden ad usus publicos / i / Kjøbenhavn.
Tilskrift:
Til / Den kongelige Directjon / for Fonden ad usus publicos

Abstract

Thorvaldsen is very grateful for the grant and asks that his deepest gratitude may be conveyed to the Crown Prince and the King. He promises some day to dedicate his talents to his native country in order to repay his debt. Thorvaldsen wants to withdraw the money immediately.

[Translation]

Underdanig P.M.

Med en følelse af Glæde og Erkjendtlighed som det vil være mig umueligt at fortolke ved Pennen, har jeg modtaget Den Høje Directjons Naadige Skrivelse af 6te Mart: sidstl: som underetter mig om at det har behaget hs Kongel: Majestt, allenaadigst at tilstaae mig en Gratifikatjon af 300 rd.

Det være mig tilladt herved at bønfalde Den høje Directjon om at vilde nedlægge for hans Majestæt og hs Kongelige høihed Kronprindsen min allerunderdanigste Tak for en Gave som er mig saameget mere smigrende, da jeg i samme vover at see Vor Danmarks tilbedet Regjerings Biefald med den fremgang jeg hidindtil har kundet gjøre paa den Kunsts Bane, til hvilken jeg har opoffret mig; og som tillige giver mig et betydeligt Middel til at foresætte samme, og gjøre mig værdig til en Konglig naade og tillige opliver hos mig det stedse oprigtige, Ønsker: engang at kunde hellige mine svage Evner til mit elskede Fædrelands Zier, og til nogenledes at afbetale den Gjeld som Regjeringen have paalagt mig.

Ifølge den mig naadigst gjvne Tilladelse agter jeg at udstedet Vexel stor 240rd hanborg: Banco paa Bankonptoiret i Altona i faveur Dhr Cuttler & Heigelin her i Neapel, som jeg da tør haabe vil blive accepteret.

Neapel den 24 April 1804

underdanigst
B. Thorvaldsen

General Comment

See also the two drafts of the middle of April 1804 and 24.4.1804 (the latter, however, is more or less identical to this final version).

Archival Reference
Rigsarkivet, Fonden ad usus publicos’ arkiv, Kgl. resolutioner.
Document Type
Document, autograph
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Jürg Arnold: Christian Heigelin (1744-1820). Bäckersohn aus Stuttgart, Bankier in Neapel, Freimaurer, Vermittler italienischer Kultur, Ostfildern 2012, p. 9.

Subjects
Letter of Thanks from Thorvaldsen · Thorvaldsen's Modesty · Thorvaldsen's Dilligence · Thorvaldsen's Continuance in Rome · Thorvaldsen's Patriotism · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Persons
Christian 7. · Jonas Collin · Frederik 6. · Christian Heigelin · Christian Ditlev Reventlow · Ernst Schimmelmann
Last updated 12.05.2015 Print