The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 354 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Medio april 1804 [+]

Dating based on

Brevudkast til brev af 24.4.1804, som svar på fondens brev af 6.3.1804. Brevet må være skrevet inden Thorvaldsens afrejse til Napoli april 1804, jf.den generelle kommentar.

Fonden ad usus publicos [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Thorvaldsen is grateful for the grant which has encouraged him while he was suffering from low spirits and poor health. He promises to serve his fatherland in the best possible way. He is convinced that this will be by staying in Rome for a few more years as art has much better conditions here. After that he will return to Denmark. Thorvaldsen wants to withdraw the money immediately.

See Original [Translation]

Jeg har modtaget et Brev fra den (høystærede) Komission, som jeg virkelig ikke veed hvorledes jeg skal kunne svare paa. Komissionen viser ej blot det første Forsøg af et Udkast til et Kunststykke, som jeg vovede at fremstille offentlig, en Opmærksomhed, der overgaaer selv mine lykkeligste Øyeblikkes Forhaabninger, men rejser ved Ære og Belønninger endog mit Mod just nu, da ej blot Begynderens Ufuldkommenhed og Frygtsomhed, men ogsaa mit Helbreds Svaghed trykkede det. Selv Hans Kongelige Høyhed Kronprindsens Bifald, Hans Majestæts Naade har den erhvervet mig.
Sikkerlig! ingen Bestræbelse skal blive mig vigtigere end at fortjæne saa ædel en Lykke og, om mine Kræfter ville tillade det, at arbejde for et Fædrenelands Ære, der saaledes elsker sine Børn. Jeg troer som (den høystærede) Komission at det er bedst jeg for det første bliver nogle Aar i Rom, hvor Midlerne saavel til min Uddannelse, som til Udførelsen af Kunstværker i mit Fag ere flere og lettere mindre kostbare end i mit langt kjærere Fødeland, og hvor den større Sammenkomst af Kunstnere og Kunstelskere lettere kunne gjøre mig bekjændt. Men at leve og døe ønsker jeg kun i mit langt kjærere og lykkeligere Fødeland, og nu kun saa meget mere, som jeg tør haabe min elskede Regjerings Gunst.
En Avista Vexel paa 240 rd tager jeg mig den Frihed med denne Post at sende til
Anbefalende mig fremdeles til den høystærede Komissions gunstige Erindring henlever jeg

Komissionens
underdanigste Tjæner

General Comment

The draft must have been written in Rome immediately before Thorvaldsen’s departure for Naples, which took place between the “10th and the 19th of April 1804”:/chronology/vis/1119, as the copyist is the same as in the letter draft of the middle of April 1804, which was unquestionably written in Rome. In the letter to Schubart there are sentences that are identical to some of the sentences above, and Thorvaldsen also declares his intention to write to Fonden ad usus publicos by the next mail, which supports the assumption that the two letters were written at the same time. The present draft did not immediately result in a letter, and only after another draft of not later than 24.4.1804, written in Naples, was the final letter of 24.4.1804 sent off. This first draft is much more unsophisticated and less polished in its tone than the letter which was sent.

Archival Reference
m28, nr. 118
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis NN [+]

Comment on amanuensis

Koncipisten er endnu uidentificeret, men kaldes af hensyn til senere sammenligning nr. 2 og er identisk med koncipisten i brevudkastet til Herman Schubart af medio april 1804.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Letter of Thanks from Thorvaldsen · Thorvaldsen's Dilligence · Thorvaldsen's Continuance in Rome · Thorvaldsen's Patriotism · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Persons
Christian 7. · Frederik 6.
Last updated 29.04.2015 Print