Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til D

Det Harmoniske Selskab

Det Harmoniske Selskab var en musikalsk klub eller et mødested i København. Thorvaldsen var medlem indtil sin afrejse fra Danmark 1796. Under sit ophold i Danmark 1819-20 modtog Thorvaldsen invitation til at deltage i selskabets arrangementer, jf. brev af 18.10.1819.

I Københavns Vejviser 1794, op. cit., kan man læse: “Alle andre Selskaber, som lade Concerter opføre og tildeels selv som Dilettanter spille et Instrument, ere Clubber, hvortil Medlemmerne, i Concert-Aftenerne, bringe Damer med sig. Det ældste af disse Selskaber er Harmonien, i Viingaardsstræde 137.”

Se også Rasmus Nyerup, op. cit.: “Det Harmoniske Selskab eller Harmonien, stiftet 1777. Det er den brillanteste Klub i Byen. Kostbare Baller og smagfulde Concerter afvexle her om Vinteren i hver anden Uge. Medlemmernes Antal er henimod et Par Hundrede.”

Referencer

  • Københavns Vejviser 1794, p. 33-34 (under kapitlet om Fornöielser).
  • Rasmus Nyerup: Kjøbenhavns Beskrivelse, København 1800, p. 662 (under kapitel 23 Kjøbenhavnernes Moro).

Sidst opdateret 01.10.2017

Det Harmoniske Selskab

aka Harmonien 1777-efter 1819 Dansk Selskab
Til Thorvaldsen1 dok.

Omtalt i1 dok.