Tilbage til N

Rasmus Nyerup

Denne biografi er under udarbejdelse.

Portrættet af Nyerup til højre er et udsnit af et litografisk blad efter Christian Horneman 1826. Litografiet tilhører Den Kongelige Kobberstiksamling.

Sidst opdateret 03.10.2017

Christian Horneman: Rasmus Nyerup, udsnit

Rasmus Nyerup

1759-1829 Dansk Bibliotekar, litteraturhistoriker, litterat
Til og fra andre2 dok.