Back to N

Rasmus Nyerup

Denne biografi er under udarbejdelse.

Portrættet af Nyerup til højre er et udsnit af et litografisk blad efter Christian Horneman 1826. Litografiet tilhører Den Kongelige Kobberstiksamling.

Last updated 03.10.2017

Christian Horneman: Rasmus Nyerup, udsnit

Rasmus Nyerup

1759-1829 Danish Librarian, literary historian
To and from others2 Doc.