Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til R

Joseph Regoli

Regoli var født i Italien, men opholdt sig i Danmark fra 1781, gift med Dorte Thorsen 1787.
Thiele fortæller, at Thorvaldsen overdrog eneretten til salget af sin medalje af kronprinsesse Marie Sophie Frederikke af Hessen ved hendes ankomst til København 1790 til Regoli, som tjente godt på den handel.
Regolis ry som gipser var ikke det bedste, og Kunstakademiet udtalte om ham, “at han forvoldte Smags Fordærvelse, og at den sande og rigtige Smag i Kunsten ved vanskabte Kopier ellers lettelig kan geraade i Forværrelse.” (Christensen, op. cit.). Akademiet foretrak Domenico Maria Gianellis afstøbninger frem for Regolis.
Hans dødsår kendes ikke, men han nævnes endnu 1815 i Københavns Vejviser.

Referencer

  • Victor P. Christensen: ‘Et gibserkatalog fra 18. Aarhundrede’, in: Fra Arkiv og Museum, serie 2, bind 1, 1925, p. 300.
  • Thiele I, p. 25.

Sidst opdateret 29.04.2008

Joseph Regoli

Giuseppe Regoli c. 1751-efter 1815 Dansk, italiensk Gipser
Omtalt i2 dok.