Tilbage til W

Jørgen West

West var en meget nær ven af Thorvaldsen og en af de få, som han i brevkorrespondancen var dus med. Hans søskende var Marie Margrethe, Henriette Johanne, Frederike Dorothea og Johan Christian West, som Thorvaldsen alle kendte.

Det fremgår af brevene, at Jørgen West forsøgte at hjælpe billedhuggerens forældre efter Thorvaldsens afrejse til Rom, se fx brev af 11.3.1803 fra West til Thorvaldsen. Inden afrejsen skrev West 29.4.1796 en hilsen i Thorvaldsens stambog, N213.

West ejede Thorvaldsens selvportrættegning fra 1794, C885; om Wests ejerskab se referenceartikel.
Han var medlem af den litterære klub, Norske Selskab, i København, hvor også andre af Thorvaldsens venner mødtes.
Han fungerede som chef for Københavns brandkorps fra 1826.

West blev gift 27.8.1798 med Severine Elisabet Arnette Wadskiær. Thorvaldsen tegnede portrætter af West og hans daværende forlovede, antagelig før afrejsen til Rom 1796. Begge portrætter findes på Thorvaldsens Museum, C1001 og C1000.

Referencer

  • Liv Bliksrud: Den smilende makten. Norske Selskab i København og Johan Herman Wessel, Oslo 1999, p. 292.
  • [Wilhelmine Brandt] (ed.): Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt med flere i samme indgiftede Slægter Trykt som Manuskript, Bergen 1863, p. 62.
  • Dansk Demografisk Database, folketællingen over København 1801.
  • Arthur G. Hassø: Københavns Brandvæsens Historie. Et Bidrag til Københavns Historie, København 1931, p. 297, 301f., 567, 569, 571-573, 651.
  • V. Richter: 100 Aars Dødsfald (1791-1890), København 1905 (1976), p. 1176.

Sidst opdateret 04.04.2013

Jørgen West #

Jørgen West

Jørgen Christian Engelbrecht West 1771-1832 Dansk Tømrermester og brandmajor
Fra Thorvaldsen2 dok.
Til Thorvaldsen3 dok.
I alt5 dok.

Omtalt i14 dok.