Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til F

Charlotte Amalie Fisker

Charlotte Amalie Fisker blev gift 1789 med fregatten Thetis’ kaptajn Lorens Henrich Fisker. Hun kom i kontakt med Thorvaldsen, før hans afrejse til Italien i 1796, da hendes mand inviterede billedhuggeren hjem et antal gange. Som tak for opmærksomheden forærede Thorvaldsen ægteparret sin portrætbuste af A.P. Bernstorff, A856, antagelig en afstøbning. Til gengæld drog fru Fisker bl.a. omsorg for, at billedhuggeren blev udstyret med tøj til sin Italiens-rejse, jf. Thiele I, p. 48-49.

Thorvaldsen portrætterede Fisker i 1790’erne, tilsyneladende to gange. Ilfg. Thiele I, p. 49, der havde talt med fru Fisker selv, portrætterede billedhuggeren officersfruen i 1796 i hendes køkken. Og i et brev af 6.11.1796 fra hr. Fisker til hans kone siges det: “Han har ligeledes Malet Dig min Lotte i det smaae som Du var i Dit 18 Aar til at bære i en Brystnaal”. Med dette sigter Lorens Henrich Fisker givetvis til et tegnet miniatureportræt af konen, da han også bruger verbet at male om de to portrættegninger, som billedhuggeren fremstillede af ham ombord på Thetis.
Det førstnævnte portræt af Charlotte Amalie Fisker kendes ikke, det andet må – pga. størrelsesangivelsen – være identisk med det, der i dag findes på Frederiksborg, og som gengives her til højre.

Referencer

  • Dansk Demografisk Database, folketællingen over København 1834, 1840 og 1845.
  • V. Richter: 100 Aars Dødsfald (1791-1890), København 1905 (1976), p. 311.
  • Thiele I, p. 49.

Sidst opdateret 07.01.2013

Bertel Thorvaldsen: Charlotte Amalie Fisker

Charlotte Amalie Fisker

Charlotte Amalie Fisker, f. Koefoed 1767-1865 Dansk
Til og fra andre1 dok.
Omtalt i2 dok.