No. 56 af 10318
Afsender Dato Modtager
Lorens Henrich Fisker [+]

Afsendersted

Til søs

28.8.1796-1.3.1797 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet, der er dateret med flere datoer. Se endvidere den generelle kommentar.

Charlotte Amalie Fisker [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til disse brevfragmenter er under udarbejdelse.

Afskrevet

28 August 1796 forlod Thordvaldsen Kiobenhavn med Fregatten Thetis Comanderet af Capitain og Generaladjutant Lorens Fisker

9 Dage Underveys til Canalen

9 Dage for at komme ud af Canalen hvor de stedse opholdtes af present Skibet som Fregatten Convoyerede. Kom 8tne October til Malaga vor de Laae en Dag i Carantaine og Seylede derfra d. 11

16 October Under Algir hvor de blev present Skibet Qvit

20 October, kom til Malta.

26 October, Thordvaldsen lader sine Forældre hilse, da han ikke gider Selv Skrive, han gider heller ikke lære noget Sprog som Præsten og jeg har tilbudt at Lære ham, men han vil endelig Male mig i Migniatur da Du onsker det til en pretention
6te Nov. Thordvaldsen har atter Malet mig om, og alle her ombord siger det ligner mig uforskammet. Han har ligeledes Malet Dig min Lotte i det smaae som Du var i Dit 18 Aar til at bære i en Brystnaal

7de Nov: vi seyler til Tripoli Thordvaldsen følger med

5te December Kom tilbage til Malta, det var vel at ingen fra Skibet blev tilbage i Tripoli, hvor ieg alene stod tilbage i 4 Dage da Fregatten i Uveyer maatte flygte. Thordvaldsen og Doctoren vilde giærne blive i Land, Thordvaldsen beder hilse sine Forældre

Thordvaldsen der holder meget af Kage seer saa glad til det store Sølv Fad der sændes mig hver Morgen Ombord med veludspækkede Kager. fra den gamle Abedise i Klostret der har pleyet mig som Barn i Mit 6te Aar da jeg var her med min Fader.

23 December fra Malta, Thordvaldsen vil ikke forlade Skibet ieg tænker ieg kommer til at bringe ham tilbage til Dannemark. Han tænker kuns paa at Sove og Spørge om hvad vi skal have til Midag

D. 29 December Thordvaldsen er her endnu men begynder nu endelig at søge en Lejlighed til Rom, er vel, det kan du lade hans gamle Forældre vide.
Hvorledes det vil gaae ham Det maae Himmelen vide, Hand er saa Luud Doven at han ikke Selv har gidet skrive. Har aldrig ombord vildet Lære et Ord Sprog, Jeg har besluttet at Sænde ham til vores Gesandt i Neapel og lade ham besørge ham videre til Rom, den Herre har 400 Rd om Aaret og Gud hiælpe ham Selv, holder hund[,] Snuer heele Formiddagen og spørger og Sørger bestandig for Magelighed og Lækkerhed. men alle her Ombord holder af ham da han er en godmodig Person.

1ste Marti Tordvaldsen er nu i Rom Gud være med ham han er en Skikkelig Mand men en Doven Hund, Hils hans Forældre.

Generel kommentar

Dette er uddrag af flere breve fra Lorens Fisker til hans kone under hans togt med Thetis 1796-97. Afskrifterne må være foretaget på Just Mathias Thieles foranledning som led i udarbejdelse af hans fire-binds biografi om Thorvaldsen, dvs. antagelig i 1840’erne. Det vides ikke, hvem der er afskriftens ophavsmand, men der er antagelig tale om et medlem af familien Fisker.

Arkivplacering
Thieles Excerpter, 1796, nr. 1 (originalbrevenes placering kendes ikke).
Emneord
Rejsen til Italien 1796-1797
Personer
Edmund Bourke · Peder Pavels · Bertel Thorvaldsen · Gotskalk Thorvaldsen · Karen Thorvaldsen
Sidst opdateret 06.09.2017 Print